English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 62567/95223 (66%)
Visitors : 2523345      Online Users : 28
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Wu, Xiaojun" 

  Return to Browse by Author

  Showing 4 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-11-21 A Black Phosphorus–Graphite Composite Anode for Li-/Na-/K-Ion Batteries Jin, Hongchang; Wang, Haiyun; Qi, Zhikai; Bin, De-Shan; Zhang, Taiming; Wan, Yangyang; Chen, Jiaye; Chuang, Chenghao; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Ju, Huanxin; Cao, An-Min; Yan, Wensheng; Wu, Xiaojun; Ji, Hengxing; Wan, Li-Jun
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-11-21 A Black Phosphorus–Graphite Composite Anode for Li‐/Na‐/K‐Ion Batteries Jin, Hongchang; Wang, Haiyun; Qi, Zhikai; Bin, De-Shan; Zhang, Taiming; Wan, Yangyang; Chen, Jiaye; Chuang, Chenghao; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Ju, Huanxin; Cao, An-Min; Yan, Wensheng; Wu, Xiaojun; Ji, Hengxing; Wan, Li-Jun
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2022-10-23 The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results Kristan, Matej; Leonardis, Aleš; Matas, Jiří; Felsberg, Michael; Pflugfelder, Roman; Kämäräinen, Joni-Kristian; Chang, Hyung Jin; Danelljan, Martin; Zajc, Luka Čehovin; Lukežič, Alan; Drbohlav, Ondrej; Björklund, Johanna; Zhang, Yushan; Zhang, Zhongqun; Yan, Song; Yang, Wenyan; Cai, Dingding; Mayer, Christoph; Fernández, Gustavo; Ben, Kang; Bhat, Goutam; Chang, Hong; Chen, Guangqi; Chen, Jiaye; Chen, Shengyong; Chen, Xilin; Chen, Xin; Chen, Xiuyi; Chen, Yiwei; Chen, Yu-Hsi; Chen, Zhixing; Cheng, Yangming; Ciaramella, Angelo; Cui, Yutao; Džubur, Benjamin; Dasari, Mohana Murali; Deng, Qili; Dhar, Debajyoti; Di, Shangzhe; Nardo, Emanuel Di; Du, Daniel K.; Dunnhofer, Matteo; Fan, Heng; Feng, Zhenhua; Fu, Zhihong; Gao, Shang; Gorthi, Rama Krishna; Granger, Eric; Gu, Q. H.; Gupta, Himanshu; He, Jianfeng; He, Keji; Huang, Yan; Jangid, Deepak; Ji, Rongrong; Jiang, Cheng; Jiang, Yingjie; Lawin, Felix Järemo; Kang, Ze; Kiran, Madhu; Kittler, Josef; Lai, Simiao; Lan, Xiangyuan; Lee, Dongwook; Lee, Hyunjeong; Lee, Seohyung; Li, Hui; Li, Ming; Li, Wangkai; Li, Xi; Li, Xianxian; Li, Xiao; Li, Zhe; Lin, Liting; Ling, Haibin; Liu, Bo; Liu, Chang; Liu, Si; Lu, Huchuan; Cruz, Rafael M. O.; Ma, Bingpeng; Ma, Chao; Ma, Jie; Ma, Yinchao; Martinel, Niki; Memarmoghadam, Alireza; Micheloni, Christian; Moallem, Payman; Le, Thanh Nguyen-Meidine; Pan, Siyang; Park, ChangBeom; Paudel, Danda; Paul, Matthieu; Peng, Houwen; Robinson, Andreas; Rout, Litu; Shan, Shiguang; Simonato, Kristian; Song, Tianhui; Song, Xiaoning; Sun, Chao; Sun, Jingna; Tang, Zhangyong; Timofte, Radu; Tsai, Chi-Yi; Gool, Luc Van; Verma, Om Prakash; Wang, Dong; Wang, Fei; Wang, Liang; Wang, Liangliang; Wang, Lijun; Wang, Limin; Wang, Qiang; Wu, Gangshan; Wu, Jinlin; Wu, Xiaojun; Xie, Fei; Xu, Tianyang; Xu, Wei; Xu, Yong; Xu, Yuanyou; Xue, Wanli; Xun, Zizheng; Yan, Bin; Yang, Dawei; Yang, Jinyu; Yang, Wankou; Yang, Xiaoyun; Yang, Yi; Yang, Yichun; Yang, Zongxin; Ye, Botao; Yu, Fisher; Yu, Hongyuan; Yu, Jiaqian; Yu, Qianjin; Yu, Weichen; Ze, Kang; Zhai, Jiang; Zhang, Chengwei; Zhang, Chunhu; Zhang, Kaihua; Zhang, Tianzhu; Zhang, Wenkang; Zhang, Zhibin; Zhang, Zhipeng; Zhao, Jie; Zhao, Shaochuan; Zheng, Feng; Zheng, Haixia; Zheng, Min; Bineng
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-10-09 Black phosphorus composites with engineered interfaces for high-rate high-capacity lithium storage Jin, Hongchang; Sen Xin, Chenghao Chuang; Li, Wangda; Wang, Haiyun; Zhu, Jian; Xie, Huanyu; Zhang, Taiming; Wan, Yangyang; Qi, Zhikai; Yan, Wensheng; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Wu, Xiaojun; Goodenough, John B.; Ji, Hengxing; Duan, Xiangfeng

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback