English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 56733/90513 (63%)
造访人次 : 12077728      在线人数 : 40
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Pierre Martin-Cocher"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 5 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-08 AMiBA: Cluster Sunyaev-Zel'dovich Effect Observations with the Expanded 13-Element Array Kai-Yang Lin; Hiroaki Nishioka; Fu-Cheng Wang; Chih-Wei Locutus Huang; Yu-Wei Liao; Jiun-Huei Proty Wu; Patrick M. Koch; Keiichi Umetsu; Ming-Tang Chen; Shun-Hsiang Chan; Shu-Hao Chang; Wen-Hsuan Lucky Chang; Tai-An Cheng; Hoang Ngoc Duy; Szu-Yuan Fu; Chih-Chiang Han; Solomon Ho; Ming-Feng Ho; Paul T.P. Ho; Yau-De Huang; Homin Jiang; Derek Y. Kubo; Chao-Te Li; Yu-Chiung Lin; Guo-Chin Liu; Pierre Martin-Cocher; Sandor M. Molnar; Emmanuel Nunez; Peter Oshiro; Shang-Ping Pai; Philippe Raffin; Anthony Ridenour; Chia-You Shih; Sara Stoebner; Giap-Siong Teo; Jia-Long Johnny Yeh; Joshua Williams; Mark Birkinshaw
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-05-06 Platform Deformation Phase Correction for the AMiBA-13 Coplanar Interferometer Liao, Yu-Wei; Lin, Kai-Yang; Huang, Yau-De; Wu, Jiun-Huei Proty; Ho, Paul T. P.; Chen, Ming-Tang; Huang, Chih-Wei Locutus; Patrick M. Koch; Hiroaki Nishioka; Cheng, Tai-An; Fu, Szu-Yuan; Liu, Guo-Chin; Sandor M. Molnar; Keiichi Umetsu; Fu-Cheng Wang; Chang, Yu-Yen; Han, Chih-Chiang; Li,Chao-Te; Pierre Martin-Cocher; Peter Oshiro
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2010-06-10 AMiBA Wideband Analog Correlator Li, Chao-Te; Kubo, Derek Y.; Warwick Wilson; Lin, Kai-Yang; Chen, Ming-Tang; Ho, P. T. P.; Chen, Chung-Cheng; Han, Chih-Chiang; Oshiro, Peter; Pierre Martin-Cocher; Chang, Chia-Hao; Chang, Shu-Hao; Pablo Altamirano; Jiang, Homin Jiang; Chiueh, Tzi-Dar; Lien, Chun-Hsien; Wang, Huei; Wei, Ray-Ming; Yang, Chia-Hsiang; Jeffrey B. Peterson; Chang, Su-Wei; Huang, Yau-De; Hwang, Yuh-Jing; Michael Kesteven; Koch, Patrick; Liu, Guo-Chin; Nishioka, Hiroaki; Umetsu, Keiichi; Wei, Tashun; Wu, Jiun-Huei Proty
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2010-04 AMiBA: Sunyaev-Zel'Dovich Effect-derived Properties and Scaling Relations of Massive Galaxy Clusters Liao, Yu-Wei; Wu, Jiun-Huei Proty; Ho, Paul T. P.; Huang, Chih-Wei Locutus; Koch, Patrick M.; Lin, Kai-Yang; Liu, Guo-Chin; Sandor M. Molnar; Nishioka, Hiroaki; Umetsu, Keiichi; Wang, Fu-Cheng; Pablo Altamirano; Mark Birkinshaw; Chang, Chia-Hao; Chang, Shu-Hao; Chang, Su-Wei; Chen, Ming-Tang; Chiueh, Tzihong; Han, Chih-Chiang; Huang, Yau-De; Hwang, Yuh-Jing; Jiang, Homin; Michael Kesteven; Kubo, Derek Y.; Li, Chao-Te; Pierre Martin-Cocher; Oshiro, Peter; Philippe Raffin; Wei, Tashun; Warwick Wilson
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2009-04 AMiBA: Broadband Heterodyne Cosmic Microwave Background Interferometry Chen, Ming-Tang; Li, Chao-Te; Hwang, Yuh-Jing; Jiang, Ho-Min; Pablo Altamirano; Chang, Chia-Hao; Chang, Shu-Hao; Chang, Su-Wei; Chiueh, Tzi-Dar; Chu, Tah-Hsiung; Han, Chih-Chiang; Huang, Yau-De; Michael Kesteven; Derek Kubo; Pierre Martin-Cocher; Oshiro, Peter; Philippe Raffin; Wei, Tashun; Wang, Huei; Warwick Wilson; Ho, Paul T. P.; Huang, Chih-Wei; Koch, Patrick; Liao, Yu-Wei; Lin, Kai-Yang; Liu, Guo-Chin; Sandor M. Molnar; Nishioka, Hiroaki; Umetsu, Keiichi; Wang, Fu-Cheng; Wu, Jiun-Huei Proty

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈