English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 63246/95943 (66%)
造訪人次 : 4842031      線上人數 : 186
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Chung-Li Dong"的相關文件  

  回到依作者瀏覽

  顯示 68 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [尖端材料科學學士學位學程] 會議論文 2023-06-26 Interfacial defects for high-performance photoelectrochemical properties of core-shell BiVO4 ZnO nanodendrite: X-ray Spectro-Microscopic Investigation Wang, Hsiao-tsu; Chen, Kuan-hung; Dong, Chung-li; Shiu, Hung-wei; Pao, Chih-wen; Wu, Jih-jen; Ohigashi, Takuji; Pong, Way-faung
  [應用科學博士班] 期刊論文 2021-08-26 Role of Interfacial Defects in Photoelectrochemical Properties of BiVO4 Coated on ZnO Nanodendrites: X-ray Spectroscopic and Microscopic Investigation A. R. Shelke; H. T. Wang; J. W. Chiou; K. H. Chen; S. A. Teng; I. A. Lin; C. C. Lee; H. C. Hsueh; Y. H. Liang; C. H. Du; P. L. Yadav; S. C. Ray; S. H. Hsieh; C.W. PaoWang; Hsiao-Tsu; Chiou, Jau-Wern; Chen, Kuan-Hung; Shelke , Abhijeet R.; Dong, Chung-Li; Lai, Chun-Hao; Yeh, Ping-Hung; Du, Chao-Hung; Lai, Chun-Yen; Asokan, Kandasami; Hsieh, Shang-Hsien; Shiu, Hung Wei; Pao, Chih-Wen; Tsai , Huang-Ming; Yang, Jih-Sheng; Wu, Jih-Jen; Ohigashi, Takuji; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 學位論文 2004-07 以同步輻射光譜對奈米材料之研究 董崇禮
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-26 Role of Interfacial Defects in Photoelectrochemical Properties of BiVO4 Coated on ZnO Nanodendrites: X-ray Spectroscopic and Microscopic Investigation Wang, Hsiao-Tsu; Chiou, Jau-Wern; Chen, Kuan-Hung; Shelke, Abhijeet R.; Dong, Chung-Li; Lai, Chun-Hao; Yeh, Ping-Hung; Du, Chao-Hung; Lai, Chun-Yen; Asokan, Kandasami; Hsieh, Shang-Hsien; Shiu, Hung-Wei; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Yang, Jih-Sheng; Wu, Jih-Jen; Ohigashi, Takuji; Pong, W. F.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-05 Insights into dynamic molecular intercalation mechanism for Alsingle bondC battery by operando synchrotron X-ray techniques Wang, Di-Yan; Huang, Shao-Ku; Liao, Hsiang-Ju; Chen, Yu-Mei; Wang, Sheng-Wen; Kao, Yu-Ting; An, Ji-Yao; Lee, Yi-Cheng; Chuang, Cheng-Hao; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Lin, Hong-Ji; Chou, Hung-Lung; Chen, Chun-Wei; Lai, Ying-Huang; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-12-12 Single platinum atoms immobilized on an MXene as an efficient catalyst for the hydrogen evolution reaction Zhang, Jinqiang; Zhao, Yufei; Guo, Xin; Chen, Chen; Dong, Chung-Li; Liu, Ru-Shi; Han, Chih-Pin; Li, Yadong; Gogotsi, Yury; Wang, Guoxiu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-06-12 Activating Kläui-Type Organometallic Precursors at Metal Oxide Surfaces for Enhanced Solar Water Oxidation Xiaokang Wan; Lu Wang; Chung-Li Dong; Gabriel Menendez Rodriguez; Yu-Cheng Huang; Alceo Macchioni; Shaohua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-05-14 Evolution of visible photocatalytic properties of Cu-doped CeO2 nanoparticles: Role of Cu2+-mediated oxygen vacancies and the mixed-valence states of Ce ions Kugalur Shanmugam Ranjith; Chung-Li Dong; Ying-Rui Lu; Yu-Cheng Huang; Chi-Liang Chen; Padmanapan Saravanan; Kandasami Asokan; Ramasamy Thangavelu Rajendra Kumar
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-03-30 A facile route for the synthesis of heterogeneous crystal structures in hierarchical architectures with vacancy-driven defects via the oriented attachment growth mechanism Li Cheng Kao; Yifan Ye; Yi-Sheng Liu; Chung Li Dong; Jinghua Guo; Sofia Ya Hsuan Liou
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-03-12 Plasmon-Induced Visible-Light Photocatalytic activity of Au Nanoparticle-Decorated Hollow Mesoporous TiO2: A View by X-ray Spectroscopy Kai-Shiang Yang; Ying-Rui Lu; Ying-Ya Hsu; Chin-Jung Lin; Chuan-Ming Tseng; Sofia Ya Hsuan Liou; Krishna Kumar; Da-Hua Wei; Chung-Li Dong; Chi-Liang Chen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-01-31 Electronic structure of Cr doped Fe3O4 thin films by X-ray absorption near-edge structure spectroscopy Dong, Chung-li; Chang, C.L.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-01-31 Electronic structure of Cr doped Fe3O4 thin films by X-ray absorption near-edge structure spectroscopy Dong, Chung-li; Chang, C.L.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-12-05 Engineering the Coordination Geometry of Metal-organic Complex Electrocatalysts for Highly Enhanced Oxygen Evolution Reaction Dafeng Yan; Chung-Li Dong; Yu-Cheng Huang; Yuqin Zou; Chao Xie; Yanyong Wang; Yiqiong Zhang; Dongdong Liu; Shaohua Shend; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-10-17 Filling the oxygen vacancies in Co3O4 with phosphorus: an ultra-efficient electrocatalyst for overall water splitting Zhaohui Xiao; Yu Wang; Yu-Cheng Huang; Zengxi Wei; Chung-Li Dong; Jianmin Ma; Shaohua Shen; Yafei Li; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-21 Evolution of nanostructured single-phase CoSb3 thin films by low-energy ion beam induced mixing and their thermoelectric performance Manju Bala; Srashti Gupta; Sanjeev K. Srivastava; Sankarakumar Amrithapandian; Tripurari S. Tripathi; Surya K. Tripathi; Chung-Li Dong; Chi-Liang Chen; Devesh K. Avasthii; Kandasami Asokan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-24 In situ evolution of highly-dispersed amorphous CoOx cluster for oxygen evolution reaction Dawei Chen; Chung-Li Dong; Yuqin Zou; Dong Su; Yu-Cheng Huang; Li Tao; Shuo Dou; Shaohua Shen; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-12-02 Trends in reactivity of electrodeposited 3d transition metals on gold revealed by operando soft x-ray absorption spectroscopy during water splitting J J Velasco-Vélez; Travis E Jones; Verena Pfeifer; Chung-Li Dong; Yu-Xun Chen; Chieh-Ming Chen; Hsin-Yu Chen; Ying-Rui Lu; Jin-Ming Chen; R Schlögl; A Knop-Gericke; C-H Chuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-11-10 Synergistic-effect-controlled CoTe2/carbon nanotube hybrid material for efficient water oxidation Tzu-Hsiang Lu; Chih-Jung Chen; Ying-Rui Lu; Chung-Li Dong; Ru-Shi Liu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-09-13 Synthesis of hybrid diamond films via two-step microwave enhanced chemical vapor deposition process for enhancing the electron field emission properties Saravanan, Adhimoorthy; Huang, Bohr-Ran; Manoharan, Divinah; Dong, Chung-Li; Lin, I-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-04-08 Electrochemical and in situ X-ray spectroscopic studies of MnO2/reduced graphene oxide nanocomposites as a supercapacitor Han-Wei Chang; Ying-Rui Lu; Jeng-Lung Chen; Chi-Liang Chen; Jyh-Fu Lee; Jin-Ming Chen; Yu-Chen Tsai; Ping-Hung Yeh; Wu Ching Chou; Chung-Li Dong
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-04-01 Nb-Doped Hematite Nanorods for Efficient Solar Water Splitting: Electronic Structure Evolution versus Morphology Alteration Yanming Fu; Chung-Li Dong; Wan-Yi Lee; Jie Chen; Penghui Guo; Liang Zhao; Shaohua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-22 Investigations on structural, magnetic and electronic structure of Gd-doped ZnO nanostructures synthesized using sol-gel technique Palvinder Kaur; Sanjeev Kumar; Chi Liang Chen; Ying-Ya Hsu; Ting-Shan Chan; Chung-Li Dong; C. Srivastava; Anupinder Singh; S. M. Rao
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-09 Wide range ph-tolerable silicon@Pyrite cobalt dichalcogenide microwire array photoelectrodes for solar hydrogen evolution Chih-Jung Chen; Kai-Chih Yang; Mrinmoyee Basu; Tzu-Hsiang Lu; Ying-Rui Lu; Chung-Li Dong; Shu-Fen Hu; Ru-Shi Liu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-19 Atomic and electronic aspects of the coloration mechanism of gasochromic Pt/Mo-modified V2O5 smart films: an in situ X-ray spectroscopic study Ying-Rui Lu; Hsin-Hua Hsu; Jeng-Lung Chen; Han-Wei Chang; Chi-Liang Chen; Wu-Ching Chou; Chung-Li Dong
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-04 Solution growth of Ta-doped hematite nanorods for efficient photoelectrochemical water splitting: a tradeoff between electronic structure and nanostructure evolution Yanming Fu; Chung-Li Dong; Zhaohui Zhou; Wan-Yi Lee; Jie Chen; Penghui Guo; Liang Zhao; Shaohua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-11-30 Tandem structure of QD Cosensitized TiO2 nanorod arrays for solar light driven hydrogen generation Li Cheng Kao; Sofia Ya Hsuan Liou; Chung Li Dong; Ping Hung Yeh; Chi Liang Chen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-10-12 An integrated cobalt disulfide (CoS2) co-catalyst passivation layer on silicon microwires for photoelectrochemical hydrogen evolution Chih-Jung Chen; Po-Tzu Chen; Mrinmoyee Basu; Kai-Chih Yang; Ying-Rui Lu; Chung-Li Dong; Chong-Geng Ma; Chin-Chang Shen; Shu-Fen Hu; Ru-Shi Liu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-10-05 Mechanism of electrochemical deposition and coloration of electrochromic V2O5 nano thin film: An in situ x-ray spectroscopy study Lu, Ying-Rui; Wu, Tzung-Zing; Chen, Chi-Liang; Wei, Da-Hau; Chen, Jeng-Lung; Chou, Wu-Ching; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-09-24 Heterojunction of zinc blende/wurtzite in Zn1-xCdxS solid solution for efficient solar hydrogen generation: x-ray absorption/diffraction approaches Ying-Ya Hsu; Nian-Tzu Suen; Chung-Chieh Chang; Sung-Fu Hung; Chi-Liang Chen; Ting-Shan Chan; Chung-Li Dong; Chih-Chieh Chan; San-Yuan Chen; Hao Ming Chen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-09-22 Nanogap engineered plasmon-enhancement in photocatalytic solar hydrogen conversion Jie Chen; Chung-Li Dong; Yuan-Chang Du; Da-Ming Zhao; Shao-Hua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-09-21 Enhancement of thermoelectric figure of merit in β -Zn4Sb3 by indium doping control Wei, Pai-Chun; Yang, Chun-Chuen; Chen, Jeng-Lung; Sankar, Raman; Chen, Chi-Liang; Hsu, Chia-Hao; Chang, Chung-Chieh; Chen, Cheng-Lung; Dong, Chung-Li; Chou, Fang-Cheng; Chen, Kuei-Hsien; Wu, Maw-Kuen; Chen, Yang-Yuan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-07-16 Electronic properties of free-standing TiO2 nanotube arrays fabricated by electrochemical anodization Chi Liang Chen; Chung-Li Dong; Chia-Hao Chen; Jen-Wei Wu; Ying-Rui Lu; Chin-Jung Lin; Sofia Ya Hsuan Liou; Chuan-Ming Tseng; Krishna Kumar; Da-Hua Wei; Jinghua Guo; Wu-Ching Chou; Maw-Kuen Wu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-11-28 Nanoflaky MnO2/functionalized carbon nanotubes for supercapacitors an in situ X-ray absorption spectroscopic investigation Chang, Han-Wei; Lu, Ying-Rui; Chen, Jeng-Lung; Chen, Chi-Liang; Lee, Jyh-Fu; Lee, Chen, Jin-Ming; Tsai, Yu-Chen; Chang, Chien-Min; Yeh, Ping-Hung; Chou, Wu-Ching; Lioug, Ya-Hsuan; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-07 Bias-Enhanced Nucleation and Growth Processes for Ultrananocrystalline Diamond Films in Ar/CH4 Plasma and Their Enhanced Plasma Illumination Properties Adhimoorthy Saravanan; Huang, Bohr-Ran; Kamatchi Jothiramalingam Sankaran; Srinivasu Kunuku; Dong, Chung-Li; Leou, Keh-Chyang; Tai, Nyan-Hwa; Lin, I-Nan; 林諭男
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-01-01 The microstructural evolution of ultrananocrystalline diamond films due to P ion implantation process—the annealing effect Lin, Sheng-Chang; Yeh, Chien-Jui; Joji Kurian; Dong, Chung-Li; Huan Niu; Leou, Keh-Chyang; Lin, I.-Nan; 林諭男; Leou, Keh-Chyang; Lin, I.-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014 Development of long lifetime cathode materials for microplasma application Srinivasu Kunuku; Kamatchi Jothiramalingam Sankaran; Dong, Chung-Li; Tai, Nyan-Hwa; Leou, Keh-Chyang; Lin, I-Nan; 林諭男; Leou, Keh-Chyang; Lin, I-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-06 Near Frictionless Behavior of Hydrogen Plasma Treated Diamond Nanowire Films Jothiramalingam Sankaran, Kamatchi; Kumar, Niranjan; Chen, Huang-Chin; Dong, Chung-Li; Bahuguna, Ashok; Dash, Sitaram; Kumar Tyagi, Ashok; Lee, Chi-Young; Tai, Nyan-Hwa; Lin, I-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-02 In situ detection of dopamine using nitrogen incorporated diamond nanowire electrode Jayakumar Shalini; Kamatchi Jothiramalingam Sankaran; Dong, Chung-Li; Lee, Chi-Young; Tai, Nyan-Hwa; Lin, I-Nan; Lee, Chi-Young; Lin, I-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-01-17 Structural and electrical properties of conducting diamond nanowires Kamatchi Jothiramalingam Sankaran; Lin, Yen-Fu; Jian, Wen-Bin; Chen, Huang-Chin; Kalpataru Panda; Balakrishnan Sundaravel; Dong, Chung-Li; Tai, Nyan-Hwa; Lin, I-Nan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013 Towards understanding the electronic structure of
  Fe-doped CeO2 nanoparticles with X-ray spectroscopy
  Wang, Wei-Cheng; Chen, Shih-Yun; Glans, Per-Anders; Guo, Jinghua; Chen, Ren-Jie; Fong, Kang-Wei; Chen, Chi-Liang; Gloter, Alexandre; Chang, Ching-Lin; Chan, Ting-Shan; Chen, Jin-Ming; Lee, Jyh-Fu; Dong, Chung-Li; Chang, Ching-Lin
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2009 Thickness-Dependent Electronic Structure of Intermetallic CeCo2 Nanothin Films Studied by X-ray Absorption Spectroscopy Dong, Chung-Li; Chen, Chi-Liang; Asokan, Kandasami; Chang, Ching-Lin; Chen, Yang-Yuan; Lee, Jyh-Fu; Guo, Jinghua; Asokan, Kandasami
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2008-05 Size-Controlled Ex-nihilo Ferromagnetism in Capped CdSe Quantum Dots Seehra, Mohindar S.; Dutta, Prasanta; Neeleshwar, Sonnathi; Chen, Yang-yuan; Chen, Cheng-lung; Chou, Shang-wei; Chen, Chia-chun; Dong, Chung-li; 張經霖; Chang, Ching-lin
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-10-30 Accelerated water activation and stabilized metal-organic framework via constructing triangular active-regions for ampere-level current density hydrogen production Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-10-28 Bifunctional monolayer WSe2/graphene self-stitching heterojunction microreactors for efficient overall water splitting in neutral medium Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-10-27 Effects of heavy ion irradiation on the thermoelectric properties of In2(Te1-xSex)3 thin films Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-10-18 Effect of Ag-decorated BiVO4 on photoelectrochemical water splitting: an x-ray absorption spectroscopic investigation Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-10-11 Deciphering ligand controlled structural evolution of Prussian bule analogues and their electrochemical activation during alkaline water oxidation Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-09-15 Biochar aerogel decorated with thiophene S manipulated 5-membered rings boosts nitrogen fixation Xiaokang Chen; Lijie Zhang; Wenjia Xu; Xin Ding; Shuai Chen; Xilin She; Xiangxin Guo; Chung-Li Dong; Yucheng Huang; Lixue Zhang; Shaohua Shen; Dongjiang Yang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-09 In situ/operando soft x-ray spectroscopic identification of a Co4+ intermediate in the oxygen evolution reaction of defective Co3O4 nanosheets Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-08-15 On the local atomic structure for swift coloration of chromogenic thin film Lu, Ying-Rui; Arul, K. Thanigai; Wei, Da-Hua; Yang, Cheng-Jie; Huang, Yu-Cheng; Chen, Chi-Liang; Chen, Jeng-Lung; Dong, Chung-Li; Chou, Wu-Ching
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-07-18 Formation of a p-n heterojunction photocatalyst by interacing of graphitic carbon nitride and delafossite CuGaO2 Martinez, Benjamin; Chang, Dai-Ning; Huang, Yu-Cheng; Dong, Chung-Li; Chiu, Te-Wei; Chiang, Ming-Hsi; Kuo, Chun-Hong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-07-07 Activated Ni-OH bond in a catalyst facilitates nucleophile oxidation reaction Chen, Wei; Wang, Yanyong; Wu, Binbin; Shi, Jianqiao; Li, Yingying; Xu, Leitao; Xie, Chao; Zhou, Wang; Huang, Yu-Cheng; Wang, Tehua; Du, Shiqian; Song, Minglei; Wang, Dongdong; Chen, Chen; Zheng, Jianyun; Liu, Jilei; Dong, Chung-Li; Zou, Yuqin; Chen, Jun; Wang, Shuangyin
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-07-05 A facile approach for Pt single atoms deposition on two-dimensional calcium niobate nanosheets for photocatalytic hydrogen evolution Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-06 Single-metal atoms and ultra-small clusters manipulating charge carrier migration in polymeric perylene diimide for efficient photocatalytic oxygen production Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-02-13 Al-doped LiMn2O4 nanostructures for environmentally benign supercapacitor applications Rayees Ahmad Khan; Shabir Ahmad Akhoon; Vijayaraghavan G V; Seemin Rubab; Thanigai Arul Kumaravelu; Chung-Li Dong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-09 Enhanced mechanical and biocompatible properties of strontium ions doped mesoporous bioactive glass Amudha, S.; Ramya, J. Ramana; Arul, K. Thanigai; Deepika, A.; Sathiamurthi, P.; Mohana, B.; Asokan, K.; Dong, Chung-Li; Kalkura, S. Narayana
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-05-15 NiCo2O4/graphene quantum dots (GQDs) for use in efficient electrochemical energy devices: An electrochemical and X-ray absorption spectroscopic investigation Chang, Han-Wei; Fu, Ji-Xuan; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Kuo, Chun-Hong; Chen, Jeng-Lung; Chen, Chi-Liang; Lee, Jyh-Fu; Chene, Jin-Ming; Tsai, Yu-Chen; Chou, Wu Ching; Dong, Chung-Li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-03-15 Large remanent magnetization in Bi doped CaMn7O12 compounds: Magnetic and x-ray absorption spectroscopic studies Jain, Parul; Dong, Chung-Li; Chen, Chi-Liang; Kandasami, Asokan; Chatterjee, Ratnamala
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-03 Enhancement of thermoelectric performance of n-type In2(Te0.94Se0.06)3 thin films by electronic excitations Mannu, Pandian; Palanisamy, Matheswaran; Bangaru, Gokul; Ramakrishnan, Sathyamoorthy; Meena, Ramcharan; Dong, Chung-Li; Kandasami, Asokan
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-02-21 In-situ Exfoliation and Pt deposition of Antimonene for Formic Acid Oxidation via a Predominant Dehydrogenation Pathway Yiqiong Zhang; Man Qiao; Yucheng Huang; Yuqin Zou; Zhijuan Liu,; Li Tao; Yafei Li; Chung-Li Dong; Shuangyin Wang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-02 Electronic and atomic structure of TiO2 anatase spines on sea-urchin-like microspheres by x-ray absorption spectroscopy Kuo, Hung-Wei; Lin, Chin-Jung; Do, He-Yi; Rui-YangWu; Tseng, Chuan-Ming; Kumard, Krishna; Dong, Chung-Li; Chena, Chi-Liang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-01-20 Controlling the oxidation state of Cu electrode and reaction intermediates for electrochemical CO2 reduction to ethylene Chou, Tsu-Chin; Chang, Chiao-Chun; Yu, Hung-Ling; Yu, Wen-Yueh; Dong, Chung-Li; Juan-Jesús, Velasco-Vélez; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Li-Chyong; Lee, Jyh-Fu; Chen, Jin-Ming; Wu, Heng-Liang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-01-03 Operando Spectral and Electrochemical Investigation into the Heterophase Stimulated Active Species Transformation in Transition-Metal Sulfides for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution Wang, Miao; Dong, Chung-Li; Huang, Yu-Cheng; Shen, Shaohua
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020 A ternary nanostructured α-Fe2O3/Au/TiO2 photoanode with reconstructed interfaces for efficient photoelectrocatalytic water splitting Yanming, Fu; Dong, Chung-Li; Wu, Zhou; Lu, Ying-Rui; Huang, Yu-Chengb; Ya, Liu; Penghui, Guo; Liang, Zhao; Chou, Wu-Ching; Shaohua, Shen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-09-25 Surface Electronic Structure Reconfiguration of Hematite Nanorods for Efficient Photoanodic Water Oxidation Dong, Chung-li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-12-10 In Situ/Operando X‐ray Spectroscopies for Advanced Investigation of Energy Materials Dong, Chung-Li; Vayssieres, Lionel
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-29 The Role of the Copper Oxidation State in the Electrocatalytic Reduction of CO2 into Valuable Hydrocarbons Juan-Jesús Velasco-Vélez; Travis Jones; Dunfeng Gao; Emilia Carbonio; Rosa Arrigo; Cheng-Jhih Hsu; Yu-Cheng Huang; Chung-Li Dong; Jin-Ming Chen; Jyh-Fu Lee; Peter Strasser; Beatriz Roldan Cuenya; Robert Schlögl; Axel Knop-Gericke; Cheng-Hao Chuang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-10-17 The Electro-Deposition/Dissolution of CuSO4 Aqueous Electrolyte Investigated by In Situ Soft X‑ray Absorption Spectroscopy Juan-Jesús Velasco-Vélez; Katarzyna Skorupska; Elias Frei; Yu-Cheng Huang; Chung-Li Dong; Bing-Jian Su; Cheng-Jhih Hsu; Hung-Yu Chou; Jin-Ming Chen; Peter Strasser; Robert Schlögl; Axel Knop-Gericke; Cheng-Hao Chuang

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋