English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9347037      線上人數 : 169
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [178/772]
  專書 [16/25]
  專書之單篇 [26/46]
  研究報告 [74/197]
  學位論文 [491/491]
  視聽著作 [0/11]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 13(2.84%)
  含全文筆數: 426(93.22%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 426(100.00%)
  下載大於10次: 414(97.18%)
  檔案下載總次數: 82802(30.89%)

  最後更新時間: 2019-04-19 00:19


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 379. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Alessi, Stephen M. [1/1]
  Angnakoon, Putthachat [1/1]
  Baker, R. [1/1]
  Brown, Scott W. [1/1]
  Cambiano, Renee L. [1/1]
  Chang, C-C.   [1/1]
  Chang, Chi-cheng [0/1]
  Chang, Chia-Chi [1/1]
  Chang, Chih-Yung [1/1]
  Chang, Chiung Sui   [29/30]
  Chang, Chiungsui   [1/1]
  Chang, Dian-Fu [2/2]
  Chang, Han-bin [1/1]
  Chang, Wen-chih [5/5]
  Chang, Wen-Chih, Chang, Chiung-Sui, Yang, Hsuan-Che, & Jheng, Ming-Ren [1/1]
  Changlai, Maio-Li [1/1]
  Chen, Ching-fan   [5/6]
  Chen, Jui-hung [2/2]
  Chen, Lu-Jia [0/1]
  Chen, N.S. [0/2]
  Chen, Nian-Shing [3/3]
  Chen, Rey-long [2/2]
  Chen, Tzy-Ling [1/1]
  Chen, Wan-yu [1/1]
  Chen, Wen-ju [1/1]
  顯示項目1-25 / 379. (共16頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋