English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9349401      線上人數 : 254
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [79/119]
  會議論文 [29/184]
  專書 [33/43]
  專書之單篇 [21/41]
  研究報告 [20/105]
  學位論文 [160/166]
  視聽著作 [8/22]
  其他 [0/1]

  鄰近社群


  中國文學學系暨研究所 [1933/3227]
  歷史學系暨研究所 [758/1338]
  資訊與圖書館學系暨研究所 [932/1348]
  資訊傳播學系暨研究所 [109/219]
  漢語文化暨文獻資源研究所 [115/307]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 27(3.96%)
  含全文筆數: 350(51.40%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 350(100.00%)
  下載大於10次: 345(98.57%)
  檔案下載總次數: 100728(0.89%)

  最後更新時間: 2019-04-19 02:42

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 514. (共21頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Babbie, Earl [1/1]
  Barnett, G. A. [1/3]
  Barnett, George A. [1/1]
  Becker, C. [0/2]
  Blackburn, Robin [1/1]
  Bruce, Bertram C.(編著) [0/1]
  Cathelat, Bernard [0/1]
  Chang, Che-hao [1/1]
  Chang, Kai-Han [1/1]
  Chang, Mei-Man [0/1]
  Chang­-Le Chen [1/1]
  Chao, Ya-li [0/1]
  Chao, Ya-ly   [12/20]
  Chao, Yu-Chi [1/1]
  Chen, Borshong [0/1]
  Chen, Bo-Han [1/1]
  Chen, Chin-yao [1/1]
  Chen, Chin-Yu [1/1]
  Chen, Guo-Ming [1/1]
  Chen, Hsin-Yu [1/1]
  Chen, Hsing-Jung [1/1]
  Chen, Shiang-Ling [1/1]
  Chen, Tiao-Wen [1/1]
  Chen, Ting-yu [1/1]
  Chen, Wan-Yu [1/1]
  顯示項目1-25 / 514. (共21頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋