English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785084      線上人數 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [20/33]
  會議論文 [11/58]
  專書 [6/19]
  研究報告 [2/17]
  學位論文 [38/38]
  視聽著作 [0/7]
  其他 [1/6]

  鄰近社群


  中國文學學系暨研究所 [1770/3014]
  歷史學系暨研究所 [717/1285]
  資訊與圖書館學系暨研究所 [852/1269]
  大眾傳播學系暨研究所 [306/638]
  漢語文化暨文獻資源研究所 [114/307]

  社群統計


  近3年內發表的文件:21(11.60%)
  含全文筆數:81(44.75%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:81(100.00%)
  下載大於10次:79(97.53%)
  檔案下載總次數:23882(0.28%)

  最後更新時間: 2017-05-29 06:43

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 183. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Shu Ting [1/1]
  Chang, Chia-Chin [1/1]
  Chang-chien, Wan-hua [1/1]
  Chang, En-Chen [1/1]
  Chang, Han-bin [1/1]
  Chang, Hsuan-pu [2/3]
  Chang, Ming-Yang [1/1]
  Chen, Chiao-Fu [1/1]
  Chen, Chun-Chi   [2/2]
  Chen, Sheng-chih [1/1]
  Chen, T.W. [0/1]
  Chen, Wei [3/3]
  Chen, Yi-wen
  J.M.
  [0/1]
  Chen, Yi-wen [6/12]
  Chiang, Ding-an   [6/6]
  Chiang, Po-Chen [1/1]
  Chiang, Yu-Hsien [1/1]
  Chiu, Kuo-Shuo [1/1]
  Chiu, Wan-Chin [1/1]
  Choi, Ben [1/1]
  Chou, Yu-Tong [1/1]
  Fan, Hsueh-liang [1/2]
  Francisco Liñán [0/1]
  Hou, Ren-You [1/1]
  Hsiang, W.H. [0/1]
  顯示項目1-25 / 183. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋