English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267372      線上人數 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [307/438]
  會議論文 [66/322]
  專書 [140/216]
  專書之單篇 [110/153]
  研究報告 [11/78]
  學位論文 [95/95]
  視聽著作 [0/2]
  其他 [1/2]

  鄰近社群


  中國文學學系暨研究所 [1852/3096]
  資訊與圖書館學系暨研究所 [879/1296]
  大眾傳播學系暨研究所 [324/655]
  資訊傳播學系暨研究所 [89/194]
  漢語文化暨文獻資源研究所 [115/307]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 49(3.75%)
  含全文筆數: 730(55.90%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 723(99.04%)
  下載大於10次: 694(95.07%)
  檔案下載總次數: 113898(1.19%)

  最後更新時間: 2018-01-20 12:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 445. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wang, Cheng-Mien [0/1]
  Wang, Chun-Hsin [1/1]
  Wang, I-huei [1/1]
  Wang, Lien-yi [1/1]
  Wang, Ying-Chieh [1/1]
  Wang, Yun-Han [1/1]
  Wen, Po [1/1]
  Wu, Chiu-Ju [1/1]
  Wu, Hui-lien [0/2]
  Wu, Jheng-da [1/1]
  Wu, Kun Shan   [1/1]
  Wu, Wen-wu [1/1]
  Wu, Yi-Jong [1/1]
  Xu, Ruimin [1/1]
  Yang, Ching-sen [1/1]
  Yang, Wei-Cheng [1/1]
  Yang Wei-hua [1/1]
  Yang, Wen-Shan [1/1]
  Yang, WenShan [0/2]
  Yeh, Hong-Sa [1/1]
  Yin, Chung-Ju [1/1]
  Yu, Chia-wei [1/1]
  Zhou, Guo-xun [1/1]
  丁淑婉 [1/1]
  世界文明史編譯小組(編譯) [1/1]
  顯示項目126-150 / 445. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋