English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55221/89519 (62%)
造訪人次 : 10721279      線上人數 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [427/507]
  專書 [30/40]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [81/570]
  學位論文 [357/377]
  專利 [6/9]
  其他 [2/41]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 38(4.51%)
  含全文筆數: 372(44.13%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 372(100.00%)
  下載大於10次: 369(99.19%)
  檔案下載總次數: 60906(21.89%)

  最後更新時間: 2020-02-21 05:30


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目251-275 / 950. (共38頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lin, San-neng [0/1]
  Lin, Shu-hui [0/1]
  Lin, Shuo-Yen [1/1]
  Lin, Wei-taw [0/1]
  Lin, Y. C. [0/1]
  Lin, Yuen-Peng [1/1]
  Liou, Jen-Jong [1/1]
  Liou, Jing-Wei [1/1]
  Liu, Ching C. [1/1]
  Liu, Chuan-kun [0/1]
  Liu, J. C. C. [0/2]
  Liu, J. S. [4/10]
  Liu, Jacob Chia-Chun [1/1]
  Liu JCC [0/1]
  Liu JCC, Lu PC [0/1]
  Liu, Jhy-Chern [1/1]
  Liu, Jia-shing [4/9]
  Liu, Jim C. [1/1]
  Liu, P. C. [1/1]
  Liu, Ren-Feng [0/1]
  Liu, Y. S. [0/1]
  Liu, Yu-Hsiueh [1/1]
  Lo, C. W. [1/6]
  Lo, Chi-wen [0/3]
  Lo, Hao-Yu [0/2]
  顯示項目251-275 / 950. (共38頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋