English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61735/94641 (65%)
造訪人次 : 1634310      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [560/588]
  專書 [31/43]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [81/571]
  學位論文 [357/377]
  專利 [12/15]
  其他 [2/41]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 23(2.51%)
  含全文筆數: 425(46.40%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 425(100.00%)
  下載大於10次: 422(99.29%)
  檔案下載總次數: 93944(25.25%)

  最後更新時間: 2023-06-01 14:29


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1089. (共44頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Adams, H [0/1]
  Akiba, M. [0/1]
  Alsaffar, A. [0/1]
  Altanchimeg, N. [0/1]
  Amin, MZBM [1/1]
  Bagstad, K [1/1]
  Baldwin, E [2/3]
  Barron-Gafford, G [0/1]
  Benjamin, M. M. [1/1]
  Benjamin, Mark M. [0/2]
  Bravo, Ramiro H. [0/2]
  Breshears, D [3/4]
  Búrquez, A [0/1]
  Bustamante, E [0/1]
  C. D. Ho, L. Chen [1/1]
  C. Y. Peng, H [1/1]
  Cai, P.-F. [3/3]
  Carroll, C [0/1]
  Carroll, John D. [0/1]
  Chang, Cheng-nan [0/1]
  Chang, Chii-ming [0/1]
  Chang, Ching-Chung [1/1]
  Chang, Chung-Hao [1/1]
  Chang, F. J. [3/5]
  Chang, Fang-shu [2/4]
  顯示項目1-25 / 1089. (共44頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋