English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10719094      線上人數 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [897/1249]
  會議論文 [857/1982]
  專書 [19/25]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [130/449]
  學位論文 [815/815]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 1(0.59%)
  含全文筆數: 40(23.67%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 40(100.00%)
  下載大於10次: 32(80.00%)
  檔案下載總次數: 7893(1.02%)

  最後更新時間: 2020-02-19 09:02


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 220. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chia-yang [0/2]
  Chen, Chun-wei [1/1]
  Chen, Po-chang [0/2]
  Cheng, Chi-tai [0/1]
  Cheng, Kuo-hsing [0/3]
  Chien, Wei [0/1]
  Chiu, Chien-ching   [0/1]
  Chou, Yun-long [0/1]
  Chuang, Ming-hsueh [0/1]
  Dar-Zu Hsu [0/1]
  Hen-Wei Tsao [1/1]
  Hong, Jian-ting [0/2]
  Hsn, Dar-zu [0/1]
  Hsu, Chen-chien   [0/4]
  Hsu, Dar-zu [0/7]
  Huang, Chih-Hung [1/1]
  Huang, Fu-sheng [1/1]
  Jan, Yih-guang   [0/1]
  Jing-Shown Wu [1/1]
  Juang, Kai-Cheung [1/1]
  Jyh-yuan [0/1]
  Kuo, Shu-chang [0/2]
  Lai, Hung-ren [0/1]
  Lee, San-liang [0/8]
  Lee, Wei-chen [0/1]
  顯示項目1-25 / 220. (共9頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋