English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61707/94629 (65%)
造訪人次 : 1634115      線上人數 : 9
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1183/1444]
  專書 [21/27]
  專書之單篇 [11/19]
  研究報告 [135/456]
  學位論文 [815/815]
  專利 [43/174]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 44(2.07%)
  含全文筆數: 948(44.63%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 946(99.79%)
  下載大於10次: 938(98.95%)
  檔案下載總次數: 336131(34.20%)

  最後更新時間: 2023-06-01 07:35


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2504. (共101頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anderson, J. [0/2]
  Aoyama, H. [1/1]
  Aoyama, Hisayuki [0/1]
  Bagot, J. [0/1]
  Bai, B. [0/1]
  Bai, Yun-Kai [1/1]
  Balakrishnan, V. [1/1]
  Baltes J. [0/4]
  Basanta, Haobijam [1/3]
  Ben, Kang [0/1]
  Bhat, Goutam [0/1]
  Bhattacharya, S. [0/1]
  Bineng [0/1]
  Björklund, Johanna [0/1]
  Bo-Yi Li [0/1]
  Bore-Kuen Lee [0/1]
  C.C. Chang [0/1]
  C.C. Liu [2/2]
  C.C. Wong [1/1]
  C.H. Hung [0/1]
  C. Kanamori [1/1]
  C.M. Su [0/1]
  C.S. Yin [1/1]
  C.T. Cheng [0/1]
  C.T. Cheng, C.C. Wong, C.Y. Ho, H.C. Chung, Y.Y. Hu, I.H. Tseng, and L.F. Chen [0/1]
  顯示項目1-25 / 2504. (共101頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋