English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265577      線上人數 : 74
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [804/1188]
  會議論文 [814/1873]
  專書 [14/18]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [121/439]
  學位論文 [758/758]
  專利 [31/129]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 196(4.43%)
  含全文筆數: 2556(57.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2543(99.49%)
  下載大於10次: 2447(95.74%)
  檔案下載總次數: 612383(6.38%)

  最後更新時間: 2018-01-19 12:23

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1801-1850 / 3771. (共76頁)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Pai, Chiu-yang [1/1]
  Pai, W. C. [1/1]
  Pan, Chun-wei [3/3]
  Pan, J. Y. [0/1]
  Pan, Jen-yi [4/9]
  Pan, Meng-Shiuan [0/1]
  Pan, Tzu-Jung [1/1]
  Pao, Yiu-sung [0/1]
  Peng, Chien-En [1/1]
  Peng, Chiung-hsuan [2/2]
  Peng, Hao-Wei [2/2]
  Peng, Sung-yu [1/1]
  Peng, Yuan-zhen [1/1]
  Perng, Jau-Woei [1/1]
  pjchuang@ee.tku.edu.tw [1/1]
  Po-Jen Chuang [5/14]
  Pohm, A. [1/1]
  Pukhrambam, Puspa [1/1]
  Purahong, B. [1/1]
  Puspa Devi Pukhrambam [1/1]
  Qiang Chen [1/1]
  Qiaowei Yuan [2/2]
  Qiu, Jing-Yue [2/2]
  Qiu, Rui-shen [1/1]
  Ran, Jiann-chyi [1/1]
  Rang, Hung-jen [1/1]
  Rau, J-C. [4/6]
  Rau, Jiann-chyi   [34/49]
  Richard H.-H. Yang, Ming-Tsai Lee, Chia-Kun Lee, and Shiunn-Jang Chern [1/1]
  Ron Larson, Bruce H. Edwards, David C. Falvo(著) [1/1]
  Ron Larson(著) [1/1]
  S.A. Li   [1/1]
  S.A. Li, C.C. Wong, L.F. Chen, I.H. Tseng, H.C. Chen [0/1]
  S.A. Li, C.H. Lo, C.W. Weng, Y.H. Chen, M.H. Yang, C.Y. Yang, and C.C. Wong [0/1]
  S.A. Li, C.W. Weng, Y.H. Chen, C.H. Lo, M.H. Yang, Y.C. Lin, M.H. Hsieh, and C.C. Wong [0/1]
  S.A. Li, M.H. Yang, C.W. Weng, Y.H. Chen, C.H. Lo, C.E. Wu, and C.C. Wong [0/1]
  S. Guizani [1/1]
  S-H Lin [1/1]
  S. H. Miao [1/1]
  San-Liang Lee [2/2]
  Sari, Nila Novita [1/1]
  Sawaya, Kunio [2/2]
  Seo, S. [2/3]
  Sghaier Guizani [1/1]
  Shang-Yi [0/1]
  Shen, Chi-liang [0/1]
  Shen, Jei-jung [1/2]
  Shen, Jsung Mo [1/5]
  Shen, K. M. [2/3]
  Shen, Kuang-ming [1/2]
  顯示項目1801-1850 / 3771. (共76頁)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋