English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84393 (59%)
造訪人次 : 7452199      線上人數 : 68
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [278/316]
  會議論文 [294/769]
  專書 [3/6]
  專書之單篇 [1/2]
  研究報告 [65/252]
  學位論文 [279/279]
  專利 [0/10]
  其他 [0/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 65(3.97%)
  含全文筆數: 920(56.23%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 917(99.67%)
  下載大於10次: 909(98.80%)
  檔案下載總次數: 184120(1.87%)

  最後更新時間: 2018-03-19 22:42

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-60 / 1469. (共147頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Ying-hsun [1/1]
  Change, Cheng-Min [1/1]
  Chao, Chung-ta [2/2]
  Chao, Lin-ting [1/1]
  Che-yin Lee **1, Hsin-heng Huang 2, Shih-ming Lee 2 and Kwan Ouyang [1/1]
  Chen, Bing-Xian [1/1]
  Chen, Bo-Chih [1/1]
  Chen, C. P. [0/1]
  Chen, C. S.   [9/14]
  Chen, Chan-ming [3/3]
  顯示項目51-60 / 1469. (共147頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋