English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265569      線上人數 : 77
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [277/315]
  會議論文 [294/768]
  專書 [3/6]
  專書之單篇 [1/2]
  研究報告 [65/252]
  學位論文 [279/279]
  專利 [0/10]
  其他 [0/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 57(3.49%)
  含全文筆數: 919(56.24%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 916(99.67%)
  下載大於10次: 893(97.17%)
  檔案下載總次數: 179734(1.87%)

  最後更新時間: 2018-01-19 10:38

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目676-700 / 1466. (共59頁)
  << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tseng, J. H. [2/3]
  Tseng, Jen-hung [1/1]
  Tseng, Wen-Yih I. [1/1]
  Tseng, Y. C [2/2]
  Tseng, Ya-Chu [1/1]
  Tseng, Yi-chih [1/1]
  Tu, Shu-Chien [1/1]
  Tu, Shun-hsu [14/17]
  Tu, Wei-Te [1/1]
  Tung Wan [2/2]
  Tyan, Feng   [46/63]
  tychen@mail.tku.edu.tw [0/1]
  Tzeng, Ching-ann [1/2]
  Tzu-Wen Liang [1/1]
  Vannitsen, Jordan [1/1]
  Villac [1/1]
  Villac, B.F. [0/1]
  Vinh, Nguyen X [4/5]
  W. B. [1/1]
  W. J. [0/1]
  W. T. Huang [1/1]
  Wan, T. [4/5]
  Wan, Tung   [28/53]
  Wang   [1/1]
  Wang, B. P. [2/2]
  顯示項目676-700 / 1466. (共59頁)
  << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋