English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10718384      線上人數 : 36
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [718/928]
  專書 [55/74]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [7/20]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 26(1.54%)
  含全文筆數: 806(47.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 806(100.00%)
  下載大於10次: 802(99.50%)
  檔案下載總次數: 250895(36.66%)

  最後更新時間: 2020-02-18 17:33


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目776-800 / 1564. (共63頁)
  << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Liu, Chiu-hsing [1/1]
  Liu, Chun-Cheng [1/1]
  Liu, Chun-yen [0/1]
  Liu, D. C. [1/1]
  Liu, Dawei [0/1]
  Liu, H. C. [2/3]
  Liu, Hoo-chen [1/2]
  Liu, Hoo-cheng [6/11]
  Liu, Hsiao-jung [1/2]
  Liu, Hsu-Nong [1/1]
  Liu, I-hsin [1/2]
  Liu, Jin-Jun [1/1]
  Liu, P.L. [0/1]
  Liu, P. S. [1/1]
  Liu, Shu-sheng [1/2]
  Liu, Ta-wei [1/1]
  Liu, Tetay [0/1]
  Liu, Tyng-Luh [1/1]
  Liu, Weishing [0/3]
  Liu, Wenyin [0/1]
  Liu, Y. C. [1/1]
  Liu, Yeou-teh [0/1]
  Liu, Yi-Jen [3/5]
  Liu, Yu-cheng [1/1]
  Liu, Yu-Hang [1/1]
  顯示項目776-800 / 1564. (共63頁)
  << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋