English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10719129      線上人數 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [718/928]
  專書 [55/74]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [7/20]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 26(1.54%)
  含全文筆數: 806(47.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 806(100.00%)
  下載大於10次: 802(99.50%)
  檔案下載總次數: 250907(36.66%)

  最後更新時間: 2020-02-19 08:34


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目976-1000 / 1564. (共63頁)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tseng, Yi-Hsieh [1/1]
  Tseng, Yu-chee [1/1]
  Tu, Ching-ting   [2/8]
  Tu, Shin-chih [2/2]
  Tu, Tang-hsun [0/3]
  Tung, M. C. [1/1]
  Tyan, Hsiao-rong [2/3]
  Tzou, Mon-tin [2/3]
  Tzou, Mon-ting [1/2]
  Tzung-Pei Hong [0/2]
  Vazhenin, A. P. [1/1]
  Vazhenin, Alexander [0/1]
  Vazhenin, Alexander P. [1/1]
  Vazhenin, D. A. [1/1]
  Vyas, Garima [0/1]
  Wan, Hui-Wen [1/1]
  Wan-Ting Liao [1/2]
  Wang, san-yuan [0/1]
  Wang, Bal   [1/5]
  Wang, Bal 汪 柏 [1/1]
  Wang, C. C. [2/2]
  Wang, C. F. [0/1]
  Wang, C. M.   [0/1]
  Wang, C. S. [1/1]
  Wang, Charlis [1/1]
  顯示項目976-1000 / 1564. (共63頁)
  << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋