English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10719082      線上人數 : 23
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [718/928]
  專書 [55/74]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [7/20]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 26(1.54%)
  含全文筆數: 806(47.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 806(100.00%)
  下載大於10次: 802(99.50%)
  檔案下載總次數: 250907(36.66%)

  最後更新時間: 2020-02-19 08:34


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目351-375 / 1564. (共63頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Feng, Chao-Kang   [1/1]
  Feng, Shyuan-Ming [1/1]
  Fu, Li-min [1/4]
  Fu, Szu-jan [1/2]
  Fujiwara, Yuya [0/1]
  Gao, Yu-Jia [1/1]
  Gau, Chung-Yun [3/4]
  Gray, W. G. [0/1]
  Guan-Mau Huang [1/1]
  Guo, F. R. [0/1]
  Guo, Hong-Hui [1/1]
  Guo, Jing-Ming [1/1]
  Guo, Ting-Lun [0/1]
  Gupta, Ashmita [0/1]
  Haieh, Yu-che [0/1]
  Han-Bin Chang [1/1]
  Han, Qiu [0/1]
  Hao, Wei-hua [3/5]
  Harry A. Owen, Jr. [0/1]
  Ho, Antonia [2/2]
  Ho, Cheng-Han [1/1]
  Ho, Chia-ling [0/2]
  Ho, Chun-ta [1/1]
  Ho, Feng-Ming [1/1]
  Ho, Tzong-Yuh [1/3]
  顯示項目351-375 / 1564. (共63頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋