English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61734/94641 (65%)
造訪人次 : 1634286      線上人數 : 9
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [1340/1556]
  會議論文 [684/1683]
  專書 [22/30]
  專書之單篇 [6/9]
  研究報告 [100/335]
  學位論文 [397/417]
  專利 [6/18]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [3/6]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 171(4.22%)
  含全文筆數: 2558(63.08%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2549(99.65%)
  下載大於10次: 2468(96.48%)
  檔案下載總次數: 666023(3.86%)

  最後更新時間: 2023-06-01 13:37

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 3339. (共134頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  (楊恭祥), Cheng-Lan Lin(林正嵐) 、Kung-Hsiang Yang [0/1]
  1. Yung-Yu Lai, Shih-Chieh Hsu, Yuh-Jen Cheng, Yewchung Sermon Wu [0/1]
  Abdelfattah, Eman Alaaeldin [1/1]
  Abdul Latif Ahmad [3/3]
  Ahmad, Abdul Latif [1/1]
  Ainur-Assyakirin Mohd-Sahib [2/2]
  Allen Huang [1/1]
  Allen J. Bard [1/1]
  Allen, Thomas J. [0/1]
  Ameen, Fuad [1/1]
  Amirchand, Khajuria Deepika [1/1]
  Anbealagan, L.D. [1/1]
  Anisa Ur Rahmah [1/1]
  Assabumrungrat, Suttichai [1/1]
  Banipal, Tarlok S. [1/1]
  Bard, Allen J. [3/3]
  Bashir, Mohammed J. K. [1/1]
  Beechem, Thomas E., III [1/1]
  Bell, J. P. [1/7]
  Beltsios, Konstantinos [5/7]
  Beltsios, Konstantinos G. [5/5]
  Bortz, Steven J. [0/2]
  C. C. Hsieh [1/1]
  C. C. Wang [1/1]
  C. Huang [1/1]
  顯示項目1-25 / 3339. (共134頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋