English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84388 (59%)
造訪人次 : 7447049      線上人數 : 68
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [245/455]
  會議論文 [84/300]
  專書 [67/114]
  專書之單篇 [11/57]
  研究報告 [47/340]
  學位論文 [298/313]
  其他 [3/6]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 64(4.04%)
  含全文筆數: 755(47.63%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 751(99.47%)
  下載大於10次: 739(97.88%)
  檔案下載總次數: 162910(1.66%)

  最後更新時間: 2018-03-18 11:43

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目276-300 / 994. (共40頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Luoh, Yu-chen [1/1]
  Mao, Hui [1/1]
  maoisle@gmail.com [2/9]
  Martegani, Paolo [1/1]
  Mi, Fu-Co [0/1]
  Mi, Fu-kao [1/1]
  Mi, Fu-kuo   [2/8]
  Mii, Fu-Kuo [1/1]
  Montenegro, Riccardo [1/1]
  Myint, Kyi Kyi [1/1]
  Orff, Kate [0/1]
  Ou, Han-Chueh [1/1]
  Ou-Yang, Chien-chin [1/1]
  Palumbo, Maria Luisa [0/1]
  Pan, Yu-lu [1/1]
  Peng, Chih-Chien [1/1]
  Peng, Szu-Chi [1/1]
  Rhung, Ting-chung [1/1]
  Robbins, Juliette [0/1]
  S.R. Kuo [1/1]
  Sas, Cok [1/1]
  Satoshi Yoshida [1/1]
  Shen, Chia-hao [1/1]
  Shi, J [1/2]
  Shiau, Kai-Luen [1/1]
  顯示項目276-300 / 994. (共40頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋