English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265569      線上人數 : 77
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [242/445]
  會議論文 [84/299]
  專書 [66/112]
  專書之單篇 [11/57]
  研究報告 [47/340]
  學位論文 [298/313]
  其他 [3/6]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 42(2.67%)
  含全文筆數: 751(47.77%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 748(99.60%)
  下載大於10次: 735(97.87%)
  檔案下載總次數: 159004(1.66%)

  最後更新時間: 2018-01-19 20:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 987. (共40頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chu, Pei-hsuan [1/1]
  Chu, Yu-Hsuan [1/1]
  Chuah, Y. K. [0/1]
  Chuang, Cheng-Hsiu [1/1]
  Chung, K. C. [1/1]
  Chung, Tai-Jui [1/1]
  Chung, Yueh-heng [1/1]
  City, Strengthening the Resilience of Urban Retailers towards Flood Risks- A case study in the Delta Region of Kaohsiung [0/1]
  Cliff, Stafford [0/1]
  Collins, Brad [0/1]
  Craciu, Mihai [0/1]
  Dahinden, Justus(著) [1/1]
  Datta, Sambit [0/1]
  Deng, Chen-Fu [1/1]
  Enshassi, Adnan [1/1]
  Erdosi, Sandor Jr. [1/1]
  F. Zeng [1/1]
  Fan, Siang-ruei [1/1]
  Fang, Shang-Fu [1/1]
  Flood Resiliency and Communication Network: a Case of retailers in Estuarine Area of Taipei, Taiwan [0/1]
  Fong, Yong-Syuan [1/1]
  Fryba, L. [1/4]
  Frýba, Ladislav [1/1]
  Fu, Shiuan-Ming [1/1]
  Gurcimar, Yusof [1/1]
  顯示項目101-125 / 987. (共40頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋