English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 47653/81758 (58%)
造訪人次 : 6785084      線上人數 : 45
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR teams.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [397/547]
  會議論文 [288/813]
  專書 [35/70]
  專書之單篇 [1/6]
  研究報告 [18/111]
  學位論文 [492/492]

  社群統計


  近3年內發表的文件:160(7.84%)
  含全文筆數:1233(60.41%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1228(99.59%)
  下載大於10次:1213(98.38%)
  檔案下載總次數:222001(2.56%)

  最後更新時間: 2017-05-29 08:20

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1766. (共71頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bamber, Linda Smith [2/2]
  Bao-Guang Chang [1/1]
  Bao-Guang Chang, Tai-Hsin Huang, Hsiu-Mei Wang [1/1]
  Bernstein, David [0/2]
  C. Janie Chang [1/1]
  Cerepak, John R. [1/2]
  Chai, Chia-Ching [1/1]
  Chai, Fan-Wei [1/1]
  Chain, Yu-chun [1/1]
  Chan, Jui-Ying [2/2]
  Chan, Ming-Hsiang [1/1]
  Chan, Ya-lin [1/1]
  Chang, B. G. [0/2]
  Chang, Bao-guang   [20/21]
  Chang, C. C.   [0/1]
  Chang, C. J. [0/1]
  Chang, C. Janie [1/2]
  Chang, Che-Ming [1/1]
  Chang, Cheng-Ling [1/1]
  Chang, Chia-Chen [1/1]
  Chang, Chia-Chi [1/1]
  Chang, Chia-wen [1/1]
  Chang, Chien-hang Jennifer [0/2]
  Chang, Chien-heng [1/1]
  Chang, Chien-Heng Jennifer [4/9]
  顯示項目1-25 / 1766. (共71頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋