English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61875/94645 (65%)
造訪人次 : 1636230      線上人數 : 11
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [334/351]
  會議論文 [108/296]
  專書 [24/39]
  專書之單篇 [3/6]
  研究報告 [47/158]
  學位論文 [122/122]
  其他 [1/2]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 34(3.49%)
  含全文筆數: 639(65.61%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 633(99.06%)
  下載大於10次: 614(96.09%)
  檔案下載總次數: 187503(1.09%)

  最後更新時間: 2023-06-04 08:16

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 669. (共27頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Abel, Andrew B. [1/1]
  Al-khateeb,Faisal B. [1/1]
  Bernaknke, Ben S. [1/1]
  Biing-shiunn Yang [0/1]
  Bo Shen [1/1]
  Chang, Bao-Guang   [1/1]
  Chang, C. C.   [1/1]
  Chang, C.-L. [1/1]
  Chang, Chia-Lin [2/2]
  Chang, Chia-Ming [1/1]
  Chang, Chia‐Lin [1/1]
  Chang, Ching-Cheng [1/1]
  Chang, Chuang-Chang [1/1]
  Chang, Chun-Tao   [7/8]
  Chang, Chun-wei [1/1]
  Chang, Dian-Fu   [1/2]
  Chang, J. J [1/2]
  Chang, Juin Jen [6/7]
  Chang, Juin‐jen [1/1]
  Chang, Meng-Shiuh [1/1]
  Chang, S. [0/1]
  Chang, S. H.    [0/1]
  Chang, Sheng-Kai [1/1]
  Chang, Shu-hua [1/1]
  Chang, Sih-yu [1/1]
  顯示項目1-25 / 669. (共27頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋