English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52514/87720 (60%)
造访人次 : 9361260      在线人数 : 196
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [388/553]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 49(3.35%)
  含全文笔数: 796(54.37%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 792(99.50%)
  下载大于10次: 783(98.37%)
  全文下载总次数: 172296(1.53%)

  最后更新时间: 2019-04-20 17:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目351-375 / 893. (共36页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Shih, Pei-Chun [1/1]
  Shih, Pei-cyuan [1/2]
  Shih, Sophia [0/1]
  Shih, Timothy K. [1/1]
  Shimomura Koji [0/1]
  Shimonmura, Koji [1/1]
  Shin-Ying Mai [1/1]
  Shou, Erh-Chi [1/1]
  Shu-Heng Chen [1/1]
  Shun-Fa Lee [1/1]
  Su, Cheng-Wei [1/1]
  Su, Chih-hao [1/1]
  Su, Wei-Chun [1/1]
  SU, YU-CHIEH [1/1]
  Suchandra Lahiri [3/3]
  Sun, Chin-hwa [1/1]
  Sun, Li [1/1]
  Suwanakul, Sontachai [4/5]
  Syu, Ru-Yun [1/1]
  T.H. Huang [0/1]
  Tabuchi, Takatoshi [2/2]
  Tai, Chung-ching [2/2]
  Tan, Lin-ti [6/7]
  Tasi, Chin-hung [1/1]
  Teng, Chi-yin [1/1]
  显示项目351-375 / 893. (共36页)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈