English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52092/87247 (60%)
造訪人次 : 8923608      線上人數 : 201
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [383/550]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 46(3.15%)
  含全文筆數: 791(54.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 788(99.62%)
  下載大於10次: 777(98.23%)
  檔案下載總次數: 168438(1.53%)

  最後更新時間: 2019-02-24 04:39

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 892. (共36頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Gazely, A. [1/1]
  Greenhut, M. L. [2/2]
  Guo, Wen-chung [3/3]
  Hanson, Kenneth [0/1]
  Hao, Chung-jen   [0/1]
  Hau, Arthur [4/9]
  Ho, Chia-Wen [1/1]
  Ho-Chuan Huang [1/1]
  Ho, Chung-ching [1/1]
  Ho, Chung-Yi [1/1]
  Ho, I-Ling [1/1]
  Ho-Shan Lin [1/1]
  Ho, Szu-chin [1/1]
  Ho, Yi-lin [1/1]
  Hong, Hsuan-Yi [1/1]
  Hong Hwang [2/2]
  Hong, Jie-Lin [1/1]
  Hou, Chi-Chih [1/1]
  Hou, Pei-hsuan [1/1]
  Hsieh, Hui-ting [1/1]
  Hsu, C. M. [0/1]
  Hsu, Chen-chiao [1/1]
  Hsu, Ching-Po [1/1]
  Hsu, Hung-hsiang [1/1]
  Hsu, Jhao-hsuan [2/2]
  顯示項目126-150 / 892. (共36頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋