English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52092/87247 (60%)
造訪人次 : 8923607      線上人數 : 200
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [383/550]
  會議論文 [99/431]
  專書 [25/42]
  專書之單篇 [17/35]
  研究報告 [57/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 46(3.15%)
  含全文筆數: 791(54.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 788(99.62%)
  下載大於10次: 777(98.23%)
  檔案下載總次數: 168438(1.53%)

  最後更新時間: 2019-02-24 04:39

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目451-475 / 892. (共36頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yang, Tzu-Te [1/1]
  Yang, Wen   [11/12]
  Yang, Ya-po [2/3]
  Yang, Zong-sian [1/1]
  Yang, Zun-Yu [1/1]
  Yao, Ching-ting [2/3]
  Yeh, Che-chuan [1/1]
  Yeh, Chih-Chuan [1/1]
  Yeh, Chiou-nan [5/6]
  Yeh, Hsing-Chun [1/1]
  Yen, Pei-Shan [1/1]
  Yi-Cheng Liu [0/1]
  Yu, Fu-lai Tony [0/3]
  Yu, Hsi-Cheng [2/2]
  Yu, Hui-chuan [1/1]
  Yu, Ruoh-rong [1/6]
  Yu, Tina [1/1]
  Yu, Ya-Chiao [1/1]
  Yu, Ya-ting [1/1]
  Zhang, Tong [1/1]
  Zhao, Laixun [0/1]
  Zhong, Wen-hong [1/1]
  丁虹仁   [1/3]
  于席正   [4/5]
  于若蓉 [21/30]
  顯示項目451-475 / 892. (共36頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋