English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633427      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [710/745]
  會議論文 [198/407]
  專書 [44/65]
  專書之單篇 [18/22]
  研究報告 [38/93]
  學位論文 [1050/1052]
  其他 [3/4]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 56(2.35%)
  含全文筆數: 2061(86.31%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2048(99.37%)
  下載大於10次: 2036(98.79%)
  檔案下載總次數: 522601(3.03%)

  最後更新時間: 2023-05-31 08:17

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2803. (共113頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Aihwa Chang [1/1]
  Alexandrovna, Koval Anna [1/1]
  An, Ti-Hung [1/1]
  An, Yih-cherng [1/1]
  Ay, Herchang [1/1]
  何怡芳 [1/1]
  Barrett, Christopher B. [1/2]
  Books, Murdoch [0/1]
  Broad, William J. [0/1]
  C.C. Mai [1/1]
  C.H. Chou [1/1]
  C.W. Chang [1/1]
  Cai, Jin-Hong [1/1]
  Cha, Heng [1/1]
  Chan, Chia-Feng [1/1]
  Chan, Hsiou-jung   [1/1]
  Chan, Hui-ting [1/1]
  Chan, Lee-Chuan [1/1]
  Chan, Nga-Teng [1/1]
  Chan, Pei-Chen [1/1]
  Chan, Pei-i [1/1]
  CHAN, PO-CHENG [1/1]
  Chan, Shu-Hua [1/1]
  Chan, Yi-pei [1/1]
  Chang, Anli [1/1]
  顯示項目1-25 / 2803. (共113頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋