English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55215/89514 (62%)
造访人次 : 10717176      在线人数 : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4578/7245]
  理學院 [5378/8037]
  工學院 [14258/24408]
  外國語文學院 [3399/6454]
  國際研究學院 [5104/8516]
  教育學院 [4270/7576]
  創業發展學院 [156/237]
  全球化研究與發展學院 [161/218]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [510/743]
  技術學院 [230/332]
  行政單位 [295/434]
  體育事務處 [600/1236]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 595(2.48%)
  含全文笔数: 16153(67.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 16153(100.00%)
  下载大于10次: 15653(96.90%)
  全文下载总次数: 3443267(27.61%)

  最后更新时间: 2020-02-17 14:39

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4051-4075 / 19607. (共785页)
  << < 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huang, Shih-Lin [1/1]
  Huang, Shih-Ming [1/1]
  Huang, Shih-ping [1/1]
  Huang, Shih-ping Kevin [0/1]
  Huang, Shih-pu [1/1]
  Huang, Shih-wun [1/1]
  Huang, Shih-yu [2/2]
  Huang, Shihping Kevin [1/1]
  Huang, Shin-Yi [1/1]
  Huang, Shou Chen [0/2]
  Huang, Shu-chih [1/1]
  Huang, Shu-Ching   [1/1]
  Huang, Shu-chu [1/1]
  Huang, Shu-Fang [2/2]
  Huang, Shu-Fen   [1/1]
  Huang, Shu-hui [1/1]
  Huang, Shu-Jen [1/1]
  Huang, Shu-ju [1/1]
  Huang, Shu-Pin [1/1]
  Huang, Shyh-ching [1/1]
  Huang, Sih-Ting [1/2]
  Huang, Ssu-ying [2/2]
  Huang, Su-yi [0/1]
  Huang, Sui-ping [2/2]
  Huang Syuan-Rong [14/14]
  显示项目4051-4075 / 19607. (共785页)
  << < 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈