English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7451121      在线人数 : 76
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3986/6873]
  理學院 [4779/7642]
  工學院 [13274/23181]
  外國語文學院 [3045/5999]
  國際研究學院 [4759/8006]
  教育學院 [3766/7131]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [37/143]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [277/626]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [263/399]
  體育事務處 [507/1141]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 1135(5.02%)
  含全文笔数: 14410(63.76%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 14410(100.00%)
  下载大于10次: 14160(98.27%)
  全文下载总次数: 2774598(28.24%)

  最后更新时间: 2018-03-19 15:31

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4001-4050 / 18188. (共364页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Huwang, L. [0/1]
  Huwang, Long-Cheen [2/2]
  Huwang, Longcheen [5/5]
  Huynh, Le-Hoa [1/1]
  Hwa, H. R. [0/2]
  Hwang, Fang-Ming [2/2]
  Hwang, Hong [39/50]
  Hwang, Jen-Yi [1/1]
  Hwang, Jing-shiang [0/1]
  Hwang, Jiun-ren [0/2]
  Hwang, Li Fen [1/2]
  Hwang, Long-jainn [2/2]
  Hwang, Mark I. H. [0/1]
  Hwang, Ming-Dar   [23/27]
  Hwang, Ruey-ching [3/3]
  Hwang, S.Y. [0/1]
  Hwang, San-Yih [2/2]
  Hwang, Sheue-Ling [2/5]
  Hwang, Shiuh-nan [2/3]
  Hwang, Tyng-yu [0/1]
  Hwei Cheng, Wang [1/1]
  Hylton, Keith N. [0/1]
  I-Fei Chen [1/3]
  I, Ia-Ka [1/1]
  Ignacy Kaliszewski [0/1]
  III, Bernard W. Taylor [0/1]
  Ip, Ka-i [1/1]
  Ireland, R. Duane [1/1]
  Ivo, Abraham [1/1]
  J, -T. [0/1]
  J.-M. Chang, H. Zeng, R. Han, Y.-M. Chang, R. Shah, C. Salafia, C. Newschaffer, R. K. Miller, P. J. Katzman, J. Moye, M. Fallin, C. K. Walker, L. Croen [0/1]
  J-Y Chiang [1/2]
  Jackson, Susan E. [0/1]
  Jacques-Francois Thisse [0/1]
  Jain, Megha [1/1]
  James J. H. Liou [1/2]
  James K. Hammitt [1/1]
  James, Kieran [4/6]
  James Makens [1/1]
  James P. Lester(原著) [1/1]
  James T. Luxhoj [1/1]
  James T. O'Connor [1/5]
  James Thomas O'Connor [0/2]
  Jan, Chia-Lin [1/2]
  Jan, Pai-Ting [1/1]
  Jan, Ya-ru [1/1]
  Jan, Yun-yi [1/1]
  Jane Johnson [1/1]
  Jang, G. S. [0/1]
  Jang, Hwai-Wen [1/1]
  显示项目4001-4050 / 18188. (共364页)
  << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈