English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84388 (59%)
造訪人次 : 7448162      線上人數 : 65
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3987/6874]
  理學院 [4779/7642]
  工學院 [13274/23181]
  外國語文學院 [3045/5996]
  國際研究學院 [4759/8005]
  教育學院 [3766/7129]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [37/143]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [277/626]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [263/399]
  體育事務處 [507/1141]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 1135(5.02%)
  含全文筆數: 14410(63.76%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 14410(100.00%)
  下載大於10次: 14158(98.25%)
  檔案下載總次數: 2773417(28.23%)

  最後更新時間: 2018-03-18 21:51

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2626-2650 / 18186. (共728頁)
  << < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Fu, Ren-yi [1/1]
  Fu, Sheng-Wei [1/1]
  Fu, Shu-Ling [1/1]
  Fu, Ta-yu [3/5]
  Fu, Tsun-shuo [1/1]
  Fu, Tze-wei [0/1]
  Fu, Tzu-Pu [1/1]
  Fu, Yen-Ling [1/1]
  FU, Yu-Ching [1/1]
  Fuh, C. D. [1/1]
  Fuh, Chang-cherng [1/1]
  Fuh, Cheng-der [11/12]
  Fuh, Nu-Li [1/1]
  Fuke, Toshiro [0/1]
  Fung, Chin-ping [0/1]
  Galiev, Arkadiy [1/1]
  Gan, Neng-Bo [1/1]
  Gao, Ching-Tzu [1/1]
  Gao, Li-huan [1/1]
  Gao, Ming [1/1]
  Gao, Yi-Feng [1/1]
  Gary Dessler [4/4]
  Gary Klein [1/2]
  Gau, Jr-ru [1/1]
  Gazely, A. [1/1]
  顯示項目2626-2650 / 18186. (共728頁)
  << < 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋