English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8916779      線上人數 : 117
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [265/938]
  專書 [276/388]
  專書之單篇 [107/206]
  研究報告 [53/114]
  學位論文 [369/409]
  視聽著作 [0/13]
  其他 [0/13]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 55(4.85%)
  含全文筆數: 857(75.57%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 856(99.88%)
  下載大於10次: 840(98.02%)
  檔案下載總次數: 95017(32.73%)

  最後更新時間: 2019-02-22 19:57


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 128. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cheng, Po-yen [1/1]
  Chou, Der-liang   [0/3]
  Dieny, Jean-Pierre [2/2]
  Gao, Wan-yu [2/2]
  Hu, Yen-nan [2/3]
  Kao, Po-yuan   [0/1]
  Kao, Wan-yu   [1/1]
  Su, Min-yi [2/3]
  Wu, Che-fu   [0/2]
  Yen, Kun-yang   [0/38]
  Yin, Shan-pei [1/1]
  久須本文雄 [1/1]
  佐川修 [1/1]
  何金蘭   [11/12]
  何金蘭(譯)   [2/2]
  侯如綺   [12/14]
  倪台瑛   [3/3]
  傅錫壬   [48/52]
  內山知也 [1/1]
  前野直彬 [1/1]
  前野直彬(編) [1/1]
  劉依潔   [1/7]
  加地伸行 [1/1]
  古苔光   [9/9]
  吳哲夫   [4/6]
  顯示項目1-25 / 128. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋