English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633099      線上人數 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [551/572]
  會議論文 [478/1192]
  專書 [28/44]
  專書之單篇 [4/9]
  研究報告 [119/733]
  學位論文 [348/371]
  專利 [5/7]
  其他 [8/8]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 41(1.40%)
  含全文筆數: 1541(52.49%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1535(99.61%)
  下載大於10次: 1454(94.35%)
  檔案下載總次數: 406226(2.35%)

  最後更新時間: 2023-05-30 22:20

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2169. (共87頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  79, Zheng D.Q. [0/1]
  80, Fu C.L. [0/1]
  A. Goli Jirandeh [1/1]
  A.R. Pourghasemi [1/1]
  Abdul Matin Md [0/1]
  Agrawal, A. k. [6/10]
  Agrawal, Aanil K. [1/1]
  Akihito Yoshida [1/1]
  Akon, Abul Fahad [3/4]
  Ali Taghichian [2/2]
  Ali Taghichianb [1/1]
  An Cheng-Chen [1/1]
  Andrea Goldstein [0/1]
  Aouad, H. M. [1/1]
  Atmatzidis, D. K. [1/1]
  Bai, K. P. [1/1]
  Bai, Kung-Pyng [5/5]
  Bair, Jean-Hwa [3/5]
  Balakumar, V. [0/1]
  Balasubramaniam [0/1]
  Banks, David [1/1]
  Bi, Bo-Sheng [1/1]
  Bo-Sen Chuang [1/1]
  Bong Kyun Jang [0/2]
  Bor-Shiun Lin [1/1]
  顯示項目1-25 / 2169. (共87頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋