English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9349388      線上人數 : 257
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [163/340]
  專書 [63/83]
  專書之單篇 [48/56]
  研究報告 [38/148]
  學位論文 [153/154]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 16(2.82%)
  含全文筆數: 467(82.36%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 465(99.57%)
  下載大於10次: 462(98.93%)
  檔案下載總次數: 113509(52.89%)

  最後更新時間: 2019-04-18 21:46


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 259. (共11頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ariew, Susan A. [1/1]
  Blooberg, Marty [1/1]
  Carl T. Cox [0/1]
  Chang, Han-bin [1/2]
  Chang, Hsiao-hui [1/1]
  Chang, Hsuan-pu [7/8]
  Chang, Wei-Ting [1/1]
  Chao, Louis R. [2/2]
  Chen, Dar-zen [2/2]
  Chen, Ho-chin   [2/2]
  Chen, Ya-ning [11/11]
  Chen, Yong-ren [0/1]
  Chen, Yung-yaw [2/3]
  Cheng, Yu-hsin [0/1]
  Chiang, Chih-tang [0/1]
  Chiu, Jeong-yeou   [9/10]
  Chun-Chia Wang [1/1]
  Clever, Elaine C. [1/1]
  Coleman, Kathleen [1/1]
  Darling, Richard L. [1/1]
  Dave Colburn [0/1]
  Dickison, Pauline [1/1]
  Edgren, Soren [1/1]
  Erederic R. Hartz [0/1]
  Eric Yen [1/1]
  顯示項目1-25 / 259. (共11頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋