English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61683/94630 (65%)
造訪人次 : 1631898      線上人數 : 10
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [192/378]
  專書 [64/86]
  專書之單篇 [55/65]
  研究報告 [38/148]
  學位論文 [155/156]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 18(3.00%)
  含全文筆數: 580(96.51%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 570(98.28%)
  下載大於10次: 566(97.59%)
  檔案下載總次數: 170916(52.06%)

  最後更新時間: 2023-05-29 06:14


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 322. (共13頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  An-Qiao Sung [1/1]
  Ariew, Susan A. [1/1]
  Blooberg, Marty [1/1]
  Carl T. Cox [1/1]
  Chang, Chialing [2/2]
  Chang, Chung [1/1]
  Chang, Han-bin [2/2]
  Chang, Hsiao-hui [1/1]
  Chang, Hsuan-pu   [7/7]
  Chang, Wei-Ting [1/1]
  Chao, Louis R. [2/2]
  Chen, Chih-Ming [3/3]
  Chen, Chih‐Ming [1/1]
  Chen, Dar-zen [2/2]
  Chen, Ho-chin   [2/2]
  Chen, Hsin-Hao [1/1]
  Chen, K.-H. [0/1]
  Chen, Kuang-hua [1/1]
  Chen, Ya-ning   [11/11]
  Chen, Yenliang [2/2]
  Chen, Yong-ren [1/1]
  Chen, Yong-Ting [1/1]
  Chen, Yong‐Ting [1/1]
  Chen, Yung-Ting [2/2]
  Chen, Yung-yaw [3/3]
  顯示項目1-25 / 322. (共13頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋