English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952052      線上人數 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [305/435]
  專書 [137/214]
  專書之單篇 [107/148]
  研究報告 [11/77]
  學位論文 [95/95]
  視聽著作 [0/2]
  其他 [1/2]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 24(7.50%)
  含全文筆數: 66(20.62%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 66(100.00%)
  下載大於10次: 43(65.15%)
  檔案下載總次數: 3631(3.39%)

  最後更新時間: 2017-09-19 19:45


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Su-Bing [0/1]
  Chuang, In-Chang [0/1]
  Chuang, Ying-Chang [1/2]
  Huang, Fan-kuang   [0/2]
  Huang, Jiann-chen   [0/1]
  Huang, Yulin [0/2]
  Lee, Chi-Lin [0/1]
  LEE, Chilin [0/1]
  Leeuwen , Marco H.D. van [0/1]
  Li, Shuanglong [0/1]
  Lin , Thung-hong [0/1]
  Lin , Xingchen C. C. [0/1]
  Lin, Chen Jung [1/1]
  Lin, Xing-Chen Chia-Chi [0/1]
  Lin, XingChen C.C [1/14]
  Lin, XingChen ChiaChi   [0/1]
  Maas, Ineke [0/1]
  Riswick, Tim [0/1]
  Theo, Engelen [0/1]
  Tsai, Chin-tang [0/1]
  Wang, Chen-Main [0/1]
  Wang, Chen-Main Peter [1/1]
  Wang, Cheng-Mien [0/1]
  Yang, WenShan [0/2]
  Yeh, Hong-Sa [1/1]
  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋