English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9350720      線上人數 : 256
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [200/217]
  會議論文 [50/196]
  專書 [15/26]
  專書之單篇 [28/44]
  研究報告 [9/46]
  學位論文 [68/68]
  視聽著作 [1/46]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1211/1999]
  教育政策與領導研究所 [1245/2278]
  教育心理與諮商研究所 [368/765]
  未來學研究所 [460/844]
  師資培育中心 [66/107]
  通識與核心課程中心 [421/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 41(6.38%)
  含全文筆數: 371(57.70%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 362(97.57%)
  下載大於10次: 340(91.64%)
  檔案下載總次數: 80460(0.71%)

  最後更新時間: 2019-04-19 12:19

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目126-150 / 486. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Reigeluth, Charles [2/3]
  Reigeluth, Charles M. [1/1]
  Shih, Timothy K [2/2]
  Su, Mei-Yi [1/1]
  Su, Ying-Chun [1/1]
  Su, Yu-wen [1/1]
  Sun, Nai-Ju [1/1]
  Sung, Hung-yeh Angela   [0/1]
  Sung, Pei-fen   [9/18]
  Sung, Yung-hsin [1/1]
  Tan, Verily [1/1]
  Torah Oglander [0/2]
  Tsai, Cheng-Yu [2/2]
  Tsai, Hsin-Ju [1/1]
  Tsai, Jun-yi [0/1]
  Tsao, Chih-Jen [1/1]
  Tsao, Tzu-Wen [1/1]
  Tseng, Hui-Min [1/1]
  Tseng, Ming-yi [1/1]
  Tseng, S. S [2/2]
  TSENG, SHENG-SHAING [1/1]
  Tseng, Sheng Shiang [5/5]
  Tseng, Yuen-Hsien [1/3]
  Tutwiler, M. Shane [0/2]
  Wang, Ai-ling   [2/2]
  顯示項目126-150 / 486. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋