English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52092/87247 (60%)
造訪人次 : 8923588      線上人數 : 200
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [182/217]
  會議論文 [49/196]
  專書 [15/26]
  專書之單篇 [28/44]
  研究報告 [9/46]
  學位論文 [68/68]
  視聽著作 [1/46]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1205/1995]
  教育政策與領導研究所 [1200/2272]
  教育心理與諮商研究所 [329/764]
  未來學研究所 [454/844]
  師資培育中心 [65/106]
  通識與核心課程中心 [414/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 41(6.38%)
  含全文筆數: 352(54.74%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 346(98.30%)
  下載大於10次: 335(95.17%)
  檔案下載總次數: 78770(0.72%)

  最後更新時間: 2019-02-23 18:19

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 486. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lin, Hsiu-Ching [0/1]
  Lin, Li-chuan [1/1]
  Lin, Meng-Yu [0/1]
  Lin, Miao-Ling [1/1]
  Lin, Ming-Chao [0/1]
  Lin, Tien-Yu [0/1]
  Lin, Wan-Ching [1/1]
  Lin, Wan-yi [1/1]
  Lin, Wei-Ying [0/1]
  Lin, Yuh-chang [2/2]
  Liu, Kuang-Hsia [0/1]
  Liu, Li-Chuan [1/1]
  Liu, Mei-hui [0/2]
  Lo, Wei-Chen [0/2]
  Lu, Chiao-Hua [0/2]
  Lu, Ting-Yu [1/1]
  Lu, Ya-Huei [1/1]
  Lu, Yi-Chieh [1/1]
  Lu, Yi-Ching [1/1]
  Lu, Yun-Ping [1/1]
  Min, Mina [1/1]
  Nathan Bond Professor and Dean [1/1]
  Oglander, Torah [1/1]
  Pan, Yi-Jing [1/1]
  Perng, Tzeng-lung [0/2]
  顯示項目101-125 / 486. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋