English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52092/87247 (60%)
造訪人次 : 8923586      線上人數 : 198
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [202/232]
  會議論文 [56/334]
  專書 [16/21]
  專書之單篇 [75/97]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [99/108]
  其他 [0/1]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1205/1995]
  教育政策與領導研究所 [1200/2272]
  教育心理與諮商研究所 [329/764]
  師資培育中心 [65/106]
  課程與教學研究所 [352/643]
  通識與核心課程中心 [414/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 22(2.61%)
  含全文筆數: 454(53.79%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 451(99.34%)
  下載大於10次: 430(94.71%)
  檔案下載總次數: 78803(0.72%)

  最後更新時間: 2019-02-23 21:18

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 379. (共16頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tim Kumpe [1/1]
  Tsao, Man-Ling [1/1]
  Wang, Chen-yi [1/1]
  Wang, Hong-zen [3/4]
  Wei, Chiou-Shuei [1/1]
  Wei, Chiu-Chi [1/1]
  Wei, Ming-ju [1/1]
  Wei, Ting-Ru [1/1]
  Weng, Ying-Ting [1/1]
  Wu, Chung-te [1/1]
  Wu, Hung-Yi [5/5]
  Wu, Jen-Wei [1/1]
  Wu, Tsun-Chi [1/1]
  Wu, Tzu-Ying [2/2]
  Wu, Ya-Chien [1/1]
  Wu, Yu-sheng [1/1]
  Yang, Chi-Han [1/1]
  Yang, Chun-yu [1/1]
  Yang, Dau-kui [1/1]
  Yang, Yuan Long [1/1]
  Yeh, Jen-hao [1/1]
  Ynalvez, Marcus [1/2]
  Ynalvez, Marcus Antonius [1/1]
  Ynalvez, Ruby [1/2]
  Ynalvez, Ruby A. [1/1]
  顯示項目176-200 / 379. (共16頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋