English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267375      線上人數 : 48
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [172/223]
  會議論文 [56/331]
  專書 [13/21]
  專書之單篇 [75/100]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [89/98]
  其他 [0/1]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1123/1923]
  教育政策與領導研究所 [1137/2199]
  教育心理與諮商研究所 [298/714]
  師資培育中心 [61/98]
  課程與教學研究所 [317/600]
  通識與核心課程中心 [405/749]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 19(2.31%)
  含全文筆數: 411(49.88%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 411(100.00%)
  下載大於10次: 404(98.30%)
  檔案下載總次數: 65404(0.68%)

  最後更新時間: 2018-01-20 06:31

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 360. (共15頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Jon DoublasSolomon [0/1]
  Jon Solomon [25/66]
  Jon Solomon(translated) [0/1]
  Joseph Donnermeyer [0/1]
  Kamo, Yoshinori [0/1]
  Kao, Hsun-Fung [1/1]
  Kao, K. H. F. [0/1]
  Kilburn, John [1/2]
  Kilburn, John C. [1/1]
  Kumpe, Tim [1/3]
  Kuo-Hua Chen [1/1]
  Kuo, Wen-ting [1/1]
  Lai, Chia-ling   [4/17]
  Lai, Ming-Chun [1/1]
  Lai, S. Y. [1/1]
  Lai, Yen-Chih [1/1]
  Lee, Chang-chieh [1/1]
  Lee, Jia-ling [1/1]
  Lee, Tai-jui [1/1]
  Li, I-Ting [1/1]
  Li, Ming-jun [1/1]
  Liao, Chi-young [1/1]
  Liao, Pei-jyun [1/1]
  Liao, Tz-hsun [1/1]
  Liao, Yueh-Ling [1/1]
  顯示項目76-100 / 360. (共15頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋