English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61875/94645 (65%)
造訪人次 : 1636222      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [189/246]
  會議論文 [71/325]
  專書 [19/26]
  專書之單篇 [19/56]
  研究報告 [3/53]
  學位論文 [134/135]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1376/2157]
  教育政策與領導研究所 [1321/2327]
  未來學研究所 [474/857]
  師資培育中心 [89/129]
  課程與教學研究所 [407/693]
  通識與核心課程中心 [417/744]
  教育與未來設計學系 [68/120]
  高等教育研究所 [28/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 28(3.33%)
  含全文筆數: 435(51.72%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 434(99.77%)
  下載大於10次: 432(99.31%)
  檔案下載總次數: 120991(0.70%)

  最後更新時間: 2023-06-04 07:50

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 574. (共23頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Betz, N [0/2]
  Betz, Nancy E. [1/1]
  Bromley, J. [0/2]
  Cao, pei-jie [1/1]
  Carrera, Stephanie [1/1]
  Chan, Tsai-yun [1/1]
  Chang, Chun -Lin [1/1]
  Chang, Hsueh-Yu [1/1]
  Chang, I-Hsiung   [1/1]
  Chang, Lin-chung [1/1]
  Chang, Ming-Chia [1/1]
  Chang, Po-ya [1/1]
  Chang, S. C. [0/1]
  Chang, Ya-Chi   [1/1]
  Chang, Ya-Fung   [2/2]
  Chang, Ya-wen [1/1]
  Chang, Yin-Chen [1/1]
  Chao, Hsiao-chuan [1/1]
  Chao, P.-C. [1/1]
  Chao, R. C.-L. [0/1]
  Chao, Ruth Chu-Lien [1/1]
  Chen, An-Chi [1/1]
  Chen, Huei-min [1/1]
  Chen, Jack Chong-yow [1/1]
  Chen, Li-Chin [1/1]
  顯示項目1-25 / 574. (共23頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋