English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267381      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [333/465]
  會議論文 [129/560]
  專書 [90/129]
  專書之單篇 [128/175]
  研究報告 [23/300]
  學位論文 [409/409]
  其他 [25/161]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1123/1923]
  教育心理與諮商研究所 [298/714]
  未來學研究所 [411/824]
  師資培育中心 [61/98]
  課程與教學研究所 [317/600]
  通識與核心課程中心 [405/749]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 93(4.23%)
  含全文筆數: 1137(51.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1134(99.74%)
  下載大於10次: 1105(97.19%)
  檔案下載總次數: 178911(1.86%)

  最後更新時間: 2018-01-20 11:12

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目201-225 / 1389. (共56頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hsueh, Hsiao-Hua   [2/2]
  Hsueh, Ya-ning [1/1]
  Hu, Jinn-shen [1/1]
  Hu, Shao-Chien [1/1]
  Hu, Shing-Yi [1/1]
  Hua, Pei-chi [0/2]
  Huang, Cheng-chieh [1/1]
  Huang, Chi-Ying [1/1]
  Huang, Chiu-Mei [1/1]
  Huang, Chun-Chien [1/1]
  Huang, Chun-yau [1/1]
  Huang, Hai-ying [1/1]
  Huang, Huei-Ting [2/3]
  Huang, Hui-chen [1/1]
  Huang, Hui-shiu [1/1]
  Huang, Kai-young [1/1]
  Huang, Kuan-hsun [1/1]
  Huang, Kuo-Chih [1/1]
  Huang, Peng-Ning [1/1]
  Huang, Tzu-Yan [1/1]
  Huang, Wei-hua [1/1]
  Huang, Yau-Tsung [1/1]
  Huang, Yi-ching [1/1]
  Huang, Yi-Joe [1/1]
  Huang, Yih-Ching [1/1]
  顯示項目201-225 / 1389. (共56頁)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋