English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7459050      線上人數 : 105
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [338/466]
  會議論文 [131/559]
  專書 [90/131]
  專書之單篇 [128/175]
  研究報告 [23/300]
  學位論文 [409/409]
  其他 [25/161]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1123/1926]
  教育心理與諮商研究所 [298/719]
  未來學研究所 [411/827]
  師資培育中心 [61/100]
  課程與教學研究所 [317/602]
  通識與核心課程中心 [405/749]
  高等教育研究所 [27/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 113(5.13%)
  含全文筆數: 1144(51.98%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1136(99.30%)
  下載大於10次: 1118(97.73%)
  檔案下載總次數: 183760(1.87%)

  最後更新時間: 2018-03-21 09:36

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目411-420 / 1392. (共140頁)
  << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  panhlw@gmail.com潘慧玲 [0/5]
  Pei-Chi Hua [0/2]
  Peng, Hsiao-fang [1/1]
  Peng, Shih-jung [1/1]
  Psacharopoulas, George(著) [1/1]
  Pu, Ching-Hua [1/1]
  Putiwaicharanon, Siriporn [1/1]
  Robert Haynie [0/1]
  Ronald E. Koetzsch(著) [1/1]
  Ronald E. Koetzsch(著) [1/1]
  顯示項目411-420 / 1392. (共140頁)
  << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋