English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52092/87247 (60%)
造访人次 : 8926318      在线人数 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  教育科技學系暨研究所 [1205/1995]
  教育政策與領導研究所 [1200/2272]
  教育心理與諮商研究所 [329/764]
  未來學研究所 [454/844]
  師資培育中心 [65/106]
  課程與教學研究所 [352/643]
  通識與核心課程中心 [414/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4177/7092]
  理學院 [5086/7830]
  工學院 [13820/23897]
  商管學院 [15171/23461]
  外國語文學院 [3235/6220]
  國際研究學院 [4993/8250]
  創業發展學院 [68/241]
  全球化研究與發展學院 [92/202]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [323/660]
  技術學院 [148/334]
  行政單位 [285/419]
  體育事務處 [529/1167]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 307(4.16%)
  含全文笔数: 4026(54.56%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 4018(99.80%)
  下载大于10次: 3888(96.57%)
  全文下载总次数: 821480(7.46%)

  最后更新时间: 2019-02-24 08:35

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目901-925 / 4728. (共190页)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hwang, Yih-lin   [1/1]
  Hwang), 黃馨慧(Shin-Huey [1/1]
  hyshyu@mail.tku.edu.tw [2/5]
  I-jou Chang [0/2]
  I-Shuo Chen [1/1]
  I, Yih [1/1]
  Inayatullah, S. [0/1]
  Ince, Martin [1/1]
  Ito, Y. [1/1]
  Ito, Yummy [1/1]
  J, R. [1/1]
  J Wedman [1/1]
  Jain, Yuan-Ru [1/1]
  James Jennings [0/1]
  Jean Luc Nancy [1/1]
  Jean-Luc Nancy(著) [1/1]
  Jeanne Hoffman   [5/5]
  Jeff Allen [1/1]
  Jessica Li [1/1]
  Ji , Shun-jie [0/1]
  Ji, Shun-jie   [19/34]
  Ji, Shun‐jie [1/1]
  Jian, Jin-Wen [1/1]
  Jian, Wei-Cheng [0/1]
  Jian, Yu-Juan [1/1]
  显示项目901-925 / 4728. (共190页)
  << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈