English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52507/87668 (60%)
造访人次 : 9345485      在线人数 : 334
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  教育科技學系暨研究所 [1211/1999]
  教育政策與領導研究所 [1245/2278]
  教育心理與諮商研究所 [368/765]
  未來學研究所 [460/844]
  師資培育中心 [66/107]
  課程與教學研究所 [371/643]
  通識與核心課程中心 [421/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4193/7115]
  理學院 [5114/7857]
  工學院 [13939/24038]
  商管學院 [15245/23514]
  外國語文學院 [3254/6249]
  國際研究學院 [5002/8360]
  創業發展學院 [66/238]
  全球化研究與發展學院 [96/204]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [341/679]
  技術學院 [148/334]
  行政單位 [287/422]
  體育事務處 [535/1172]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 319(4.32%)
  含全文笔数: 4149(56.14%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 4124(99.40%)
  下载大于10次: 3955(95.32%)
  全文下载总次数: 839951(7.45%)

  最后更新时间: 2019-04-18 12:57

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目601-625 / 4762. (共191页)
  << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Fang, Ryh-sheng [1/1]
  Fang, Ting-Yi [1/1]
  Fang, Yung-ta [1/1]
  Feng, Chien-chung [1/1]
  Feng, Kuo-chun [1/1]
  Feng, Sung-Tai [1/1]
  Fergnani, Alessandro [1/1]
  Fernando F. Padró [1/1]
  Fiske, Susan T. [2/2]
  Fong-Yee Nyeu [1/1]
  Frederic G. Reamer(著) [1/1]
  Frederick G. Welch [0/1]
  Freeman, Trinity [0/1]
  Frick, T [0/1]
  Frong, Chiao-fen [1/1]
  Fu, Chen-Yu [1/1]
  Fu, Chi-jung [1/1]
  Fu, Shu-Chin   [1/1]
  Fu, Ying-Shiuan [1/1]
  Fu-Yun Yua [1/1]
  Gai, Che-sheng   [7/16]
  Gan, Yung-ying   [0/32]
  Gao, Hsiu-Miao [1/1]
  Gao, J. C. [0/2]
  Gao, Yun-Rou [1/1]
  显示项目601-625 / 4762. (共191页)
  << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈