English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9345217      線上人數 : 278
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  教育科技學系暨研究所 [1211/1999]
  教育政策與領導研究所 [1245/2278]
  教育心理與諮商研究所 [368/765]
  未來學研究所 [460/844]
  師資培育中心 [66/107]
  課程與教學研究所 [371/643]
  通識與核心課程中心 [421/747]
  高等教育研究所 [27/33]

  鄰近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4193/7115]
  理學院 [5114/7857]
  工學院 [13939/24038]
  商管學院 [15245/23514]
  外國語文學院 [3254/6249]
  國際研究學院 [5002/8360]
  創業發展學院 [66/238]
  全球化研究與發展學院 [96/204]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [341/679]
  技術學院 [148/334]
  行政單位 [287/422]
  體育事務處 [535/1172]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 319(4.32%)
  含全文筆數: 4149(56.14%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 4124(99.40%)
  下載大於10次: 3955(95.32%)
  檔案下載總次數: 839897(7.45%)

  最後更新時間: 2019-04-18 09:09

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目576-600 / 4762. (共191頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Deters, P. B. [0/2]
  Dian-Fu Chang [15/21]
  Dian-Fu Chang (140626@mail.tku.edu.tw) [1/1]
  Dian-Fu Chang, An Chen Chui, and Berlin Wu [0/1]
  Dian-Fu Chang1, Sheng-Nan Chen and Hung-Jen Weng [0/1]
  Ding, Pei-Yi [1/1]
  Dombroksi, A. P. [0/1]
  Dong, Qiao [1/1]
  Dougherty, K.著 [0/1]
  Dresler-Hawke, Emma [1/1]
  Du, Chao-hung   [1/1]
  Du, R. C. Yi. [1/1]
  Du, Y. [0/1]
  Du, Yi [1/1]
  Dutta, Pratima [1/1]
  Eckes T [1/1]
  Eckes, Thomas [1/1]
  Eduard H. Hovy [0/1]
  Eric Margolis(主編) [1/1]
  Evangelopoulos, Nicholas [1/1]
  薛雅慈 [0/1]
  Fan, Hsiu-jung [1/1]
  Fan, Kang-Cheng [1/1]
  Fan, Tan-Ping [1/1]
  Fan, Ya-hui [0/1]
  顯示項目576-600 / 4762. (共191頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋