English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10718253      線上人數 : 51
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [322/432]
  會議論文 [170/465]
  專書 [46/66]
  專書之單篇 [95/143]
  研究報告 [11/84]
  學位論文 [305/305]

  鄰近社群


  美國研究所 [344/603]
  美洲研究所 [275/397]
  國際事務與戰略研究所 [921/1555]
  外交與國際關係學系全英語學士班 [75/152]
  日本研究所 [339/531]
  亞洲研究所 [423/511]
  日本政經研究所 [68/141]
  拉丁美洲研究所 [223/424]
  俄羅斯研究所 [123/307]
  中國大陸研究所 [1126/1904]
  東南亞研究所 [229/487]
  臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程 [11/11]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 99(6.62%)
  含全文筆數: 949(63.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 947(99.79%)
  下載大於10次: 925(97.47%)
  檔案下載總次數: 200488(1.61%)

  最後更新時間: 2020-02-18 15:08

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目301-325 / 753. (共31頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Chia-yun [1/1]
  Wu, Hsin-hui [1/1]
  Wu, Hui-Chun [1/1]
  Wu, Pin-yen [1/1]
  Wu, Sing-yue [1/1]
  Wu, Ting-Ting [1/1]
  Wu, Tsai-Wei [1/1]
  Wu, Tschen-fong [1/1]
  Wu, Wan-chen [1/1]
  Wu, Yo-ming [1/1]
  Wu, Yu-ting [1/1]
  Wu, Zhen-Ying [1/1]
  Xu, Xin-Wen [1/1]
  Yan, Ru-chen [1/1]
  Yang, Chi-Feng [1/1]
  Yang, Chia-ling [1/1]
  Yang, Ching-ping [1/1]
  Yang, Chun-Yi [1/1]
  Yang, Hao-tsun [1/1]
  Yang, Jun-Zhang [1/1]
  Yang, Kai-Lin [1/1]
  Yang, Ting-chi [1/1]
  Yang, Yu-chen [1/1]
  Yao, Jui [1/1]
  Yeh, Chin-chuan [1/1]
  顯示項目301-325 / 753. (共31頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋