English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720607      在线人数 : 31
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4578/7245]
  理學院 [5379/8038]
  工學院 [14259/24409]
  商管學院 [16153/23995]
  外國語文學院 [3401/6454]
  教育學院 [4271/7577]
  創業發展學院 [156/237]
  全球化研究與發展學院 [161/218]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [510/743]
  技術學院 [230/332]
  行政單位 [295/434]
  體育事務處 [600/1236]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 269(3.16%)
  含全文笔数: 5105(59.94%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 5090(99.71%)
  下载大于10次: 5047(98.86%)
  全文下载总次数: 1171530(9.40%)

  最后更新时间: 2020-02-20 16:27

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1501-1525 / 5380. (共216页)
  << < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lin, Shou-yu [1/1]
  Lin, Shu-Chen [1/1]
  Lin, Shu-Hsuan [1/1]
  Lin, Shui-Yung [1/1]
  Lin, Shyuan-ru [1/1]
  Lin, Suhshya [1/1]
  Lin, Te-Wang [1/1]
  Lin, Ting-chun [1/1]
  Lin, Ting-Hsuan [1/1]
  Lin, Ting-Tzu [1/1]
  Lin, Ting-Yu [1/1]
  Lin, Tsung-Pao [1/1]
  Lin Tsung-shiang [1/1]
  Lin, Tsung-yi [1/1]
  Lin, Tze-chiao [1/1]
  Lin, Tzu-Hsuan [1/1]
  Lin, Tzu-Wei [1/1]
  Lin, Tzu-Wen [1/1]
  Lin, Wei-chih [1/1]
  Lin, Wei-hung [1/1]
  Lin, Wei-Li [1/1]
  Lin, Wei-ling [1/1]
  Lin, Wei-Tai [1/1]
  Lin, Wen-yen [1/1]
  Lin, Wen-Yi [1/1]
  显示项目1501-1525 / 5380. (共216页)
  << < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈