English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10718381      線上人數 : 34
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [4578/7245]
  理學院 [5378/8037]
  工學院 [14258/24408]
  商管學院 [16153/23994]
  外國語文學院 [3401/6454]
  教育學院 [4270/7576]
  創業發展學院 [156/237]
  全球化研究與發展學院 [161/218]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [510/743]
  技術學院 [230/332]
  行政單位 [295/434]
  體育事務處 [600/1236]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 269(3.16%)
  含全文筆數: 5104(59.93%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 5090(99.73%)
  下載大於10次: 5047(98.88%)
  檔案下載總次數: 1171366(9.39%)

  最後更新時間: 2020-02-18 14:18

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1476-1500 / 5382. (共216頁)
  << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  LIN, LI-LY [1/1]
  Lin, Li-wei [2/2]
  Lin, Mei-yi [1/1]
  Lin, Meng-Ru [1/1]
  Lin, Meng-te [1/1]
  Lin, Pei-chen [1/1]
  Lin, Pei-shen [1/1]
  Lin, Pei-Yi [1/1]
  Lin, Pei-yu [1/1]
  Lin, Pi-yun [1/1]
  Lin, Ping-Han [1/1]
  Lin, Ping-Yu [1/1]
  Lin, Pu-wwi [1/1]
  Lin, Reay-Fa [1/1]
  Lin, Ren-Yih [1/1]
  Lin, Ruo-Ciao [1/1]
  Lin, Sen-Huang [1/1]
  Lin, Sheng-ching [1/1]
  Lin, Sheng.Ju [1/1]
  Lin, Shih-chung [1/1]
  Lin, Shih-Duo [1/1]
  Lin, Shih-Mao [1/1]
  Lin, Shih-ming [1/1]
  Lin, Shih-ting [1/1]
  Lin, Shih-Yu [1/1]
  顯示項目1476-1500 / 5382. (共216頁)
  << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋