English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267381      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3985/6849]
  理學院 [4760/7603]
  工學院 [13248/23060]
  商管學院 [14397/22540]
  外國語文學院 [3038/5944]
  教育學院 [3759/7115]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [36/141]
  社區發展學院 [1/1]
  全球創業發展學院 [277/618]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [262/392]
  體育事務處 [506/1138]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 383(4.81%)
  含全文筆數: 4753(59.69%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 4748(99.89%)
  下載大於10次: 4692(98.72%)
  檔案下載總次數: 876133(9.13%)

  最後更新時間: 2018-01-20 05:03

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目576-600 / 5037. (共202頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chung, Wan-yu [1/1]
  Chung, Wei [1/1]
  Chung, Wen-chang [1/1]
  Chung, Yi-Jun [1/1]
  Chung, Yi-Yen [1/1]
  Ciou, Yu-Ruei [1/1]
  Clague, Katherine Jane [1/1]
  compiladores [1/1]
  Coronel, Lic. Stella Concepción Frutos [1/1]
  Cuadra, Manuel Ignacio Tefel [1/1]
  Da-Jung Li [1/1]
  Daksueva, Olga [1/2]
  David Coates [0/1]
  David Kleykamp [1/1]
  Davidson, Dana H. [1/1]
  Deng-shin Huang, Ching-lung Tsay and You-yi Huang [0/1]
  Dharman, [1/1]
  Di, Hsin-Yi [1/1]
  Ding, Chiou-ren [1/1]
  Ding, Jian-min [1/1]
  Ding, Shui-ann [1/1]
  Dlamini, Bheki Mthiza Patrick [1/1]
  Dr. Edward Chen [1/1]
  Duh, Wen-chien [1/1]
  Duke, Diego Alberto Miranda [1/1]
  顯示項目576-600 / 5037. (共202頁)
  << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋