English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49378/84106 (59%)
造访人次 : 7376686      在线人数 : 43
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [382/769]
  會議論文 [50/146]
  專書 [56/89]
  專書之單篇 [13/127]
  研究報告 [2/3]
  學位論文 [3/4]

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3986/6859]
  理學院 [4764/7605]
  工學院 [13254/23105]
  商管學院 [14402/22545]
  外國語文學院 [3044/5963]
  國際研究學院 [4759/7966]
  教育學院 [3759/7115]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [37/143]
  社區發展學院 [1/1]
  全球創業發展學院 [276/623]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [262/392]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 30(2.64%)
  含全文笔数: 506(44.46%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 505(99.80%)
  下载大于10次: 492(97.23%)
  全文下载总次数: 148426(1.52%)

  最后更新时间: 2018-02-23 20:47

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 482. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lo, L. [3/3]
  Lu, Tzu-Hsiu [1/1]
  Lu, Y. J. [1/1]
  masa@mail.tku.edu.tw [0/2]
  Ming-Chih [0/1]
  Pan, Kuang-Min [2/2]
  Pan, Meng-Shiuan [1/1]
  Shih, C. P., Lee, Y. L., & Ni, Y. L. [0/1]
  Shih, C. P.,(chihpin@ntnu.edu.tw) [0/1]
  Shih, Chih-pin [3/3]
  TANG, W.T. [0/1]
  Timothy Henrich [0/1]
  Ting, Y.S. [0/1]
  Tsai [0/1]
  Tsai, Chien- Lu [2/2]
  Tsai, Chin-lin [1/1]
  Tsai, Ming-Chih [0/1]
  Tseng, Chun-Hsiung [1/1]
  Tsun-Te [0/1]
  Wang   [0/2]
  Wang, Chun-Chieh [0/2]
  Wang, Yuan Sheng   [1/9]
  Yang, Tsung-cheng   [1/2]
  Yeh, Cheng-Hsiang [1/2]
  Yi-Hsien Lin [1/1]
  显示项目76-100 / 482. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈