English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61770/94641 (65%)
造訪人次 : 1634859      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [633/679]
  專書 [48/80]
  專書之單篇 [2/7]
  研究報告 [18/116]
  學位論文 [564/564]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 27(2.91%)
  含全文筆數: 351(37.82%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 351(100.00%)
  下載大於10次: 350(99.72%)
  檔案下載總次數: 104032(24.41%)

  最後更新時間: 2023-06-02 10:05


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 770. (共31頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, B. G. [0/1]
  Chang, Bao-Guang   [6/6]
  Chang, C. J. [0/1]
  Chang, C. Janie [0/1]
  Chang, Cheng-Ling [1/1]
  Chang, Chia-Wen   [3/3]
  Chang, Chien-hang Jennifer [0/2]
  Chang, Chien-heng Jennifer [3/7]
  Chang, Chih-Hao [1/1]
  Chang, Ching-ping   [0/9]
  Chang, Horng-jinh   [0/2]
  Chang, Hsin-hue [0/1]
  Chang, Meng-ting [0/2]
  Chang, Pei-Hsuan [1/1]
  Chang, Ruey-dang [0/9]
  Chang, Wen-jing [0/2]
  Chang, Yeun-wen [0/5]
  Chang, Yu-Chuan [1/1]
  Chang, Yu Shan   [5/11]
  Chang, Yun-Hsuan [1/1]
  Chao, C. [0/4]
  Chao, Chia-ling [3/4]
  Chao, Yang-ching [1/7]
  Chen, Chao-Liang   [0/1]
  Chen, Chia-ling [0/1]
  顯示項目1-25 / 770. (共31頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋