English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7459005      線上人數 : 97
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [376/568]
  會議論文 [175/625]
  專書 [110/170]
  專書之單篇 [33/70]
  研究報告 [6/47]
  學位論文 [91/93]

  鄰近社群


  英文學系暨研究所 [1074/1822]
  西班牙語文學系暨研究所 [425/933]
  法國語文學系暨研究所 [405/802]
  德國語文學系 [233/459]
  俄國語文學系 [119/411]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 166(10.55%)
  含全文筆數: 791(50.29%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 786(99.37%)
  下載大於10次: 746(94.31%)
  檔案下載總次數: 136390(1.39%)

  最後更新時間: 2018-03-21 10:55

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-10 / 386. (共39頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chan, Wai-Kwan [1/1]
  Chang, Chyung-lin [0/1]
  Chang, Hua-Hung [1/1]
  Chang, Ling-Yu [1/1]
  Chang, Shiao Hui [1/1]
  Chang, Wei-Feng [1/1]
  Chang, Yi-Fan [1/1]
  Chang, Yu-Lin [1/1]
  Chao, Yu-Han [1/1]
  Chen, Chen-Te [1/1]
  顯示項目1-10 / 386. (共39頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋